Alūksnes Kultūras centra pasākumu plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā septembrī

Sporta pasākumi

5. septembrī no 16.00 līdz 18.00 Ziemerī orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 13. kārta.
12. septembrī no 16.00 līdz 18.00 Veclaicenē orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 14. kārta.
17. septembrī no 11.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē novadu čempionu grupas turnīrs basketbolā.

Alūksnē

2. septembrī 15.00 – 17.00 Bānīša svētki “Satikšanās” uz Alūksnes stacijas perona. Piedalās: Latvijas Nacionālā teātra aktrise Dita Lūriņa-Egliena un diriģents Ints Teterovskis, Kaspars Markševics un ģitārists Āris Ozols, jaunie un talantīgie Alūksnes solisti Elizabete Baldiņa, Tīna Sloģe un Artūrs Pūpols. Vairāk informācijas: www.aluksne.lv. Ieeja: bez maksas.
14. septembrī 14.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē koncerts “NBS 007” ar Ralfu Eilandu, Valteru Pūci un Nacionālo bruņoto spēku orķestri. Ieeja: 5 EUR.
17. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Līgas Libertes “Dejas teātris” piedāvā dejas izrādi “VISU”. Ieeja: 8; 10; 12 EUR.
22. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē deju koncertā viesojas Balvu Kultūras un atpūtas centra deju kolektīvs “Nebēda” (vad. Agris Veismanis). Ieeja: bez maksas.
23. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Žoržs Siksna 60 gadu jubilejas koncertā ar orķestri “Vintāža”. Ieeja: 10; 12; 15 EUR. Uz 26. maija koncertu iegādātās biļetes derīgas.
24. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Vestards Šimkus koncertizrādē “Novecento”. Piedalās: Vestards Šimkus /klavieres/, Kristaps Ķeselis /stāstnieks/. Režisors Dmitrijs Petrenko. Ieeja: 7 un 10 EUR.
30. septembrī 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē brāļi Auzāni un Slavenais Jersikas orķestris ar jauno koncertprogrammu “Uzliec veco gramofonu”. Ieeja: 8; 10; 12 un 15 EUR.

Alūksnes muzejā

Izstādes
PAGARINĀTS IZSTĀDES “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitas miniatūrā” apskates TERMIŅŠ līdz 30. septembrim.
Izstādē apskatāmas 120 lelles ar latviešu tautas tērpiem, kurus darinājusi trimdā ASV dzīvojusī mūsu novadniece Austra Linde (dz. Ķauķis).
Harija Stradiņa autordarbu izstāde “Nelabais – labu labais”. Izstādes atklāšana 7. septembrī pulksten 16.00.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gadsimta muižkungu guļamistaba”. Muižkungu guļamistaba veidota no 19.–20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbelēm.
Sezonas izstāžu zālē “Apaļais tornītis” – Latvijas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas izstāde “6”. Izstādes dalībnieki – pasniedzēji: Inguna Audere, Ilze Dūdiņa, Inita Ērmane, Agnese Gedule, Vineta Groza, Sandra Utāne.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. Jaunajā ekspozīcijā, kas sadalīta sešās tematiskās daļās, apmeklētāji var iepazīties ar Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules kontekstā.
“Asaru senkapi”. Arheoloģijas ekspozīcija par Alūksnes novada arheoloģisko pieminekli – “Asaru senkapiem”.
“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Gleznotājs, portretists, jauno mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas iniciators, tautā populārs un iemīlēts mākslinieks, viens no talantīgākajiem sava laika gleznotājiem.
“Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”. 1941., 1949. gada represiju atceres ekspozīcija.
“Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Atmiņas par laiku, kad Alūksnes parkā bija skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie darbi.

Pasākumi
8. septembrī pulksten 13.00 “Arheologiem pa pēdām” – Alūksnes muzejā prezentācija par arheologa darbu un arheoloģiskajiem izrakumiem Alūksnē. Turpinājumā ekskursija:
– Livonijas ordeņa pilsdrupas – īss ieskats vēsturē, informācija par arheoloģiskajiem izrakumiem,
– Tempļa kalns – tikšanās ar arheologiem Uldi Kalēju un Antoniju Vilcāni, praktisks ieskats arheologa darbā.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: “Jau steidzas septembris, pa vējam zeltu sviežot…” /L. Brīdakai – 85/ (01.-30.09. abonementā);” Puķes ir dvēseles spārni…” /Ziedi latviešu dzejā/ (01.–30.09. abonementā); “Skolu vēsture” (01.-30.09. lasītavā); “Lasi un vērtē Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2017 grāmatas!” (01.-30.09. bērnu literatūras nod.); literārā izstāde “TĒTIS” (06.-13.09. bērnu literatūras nod.).

Pasākumi, izstādes:
01.-30.09. Tatjanas Ābeltiņas gleznu izstāde.
15.-30.09. Fotoizstāde “Mans dārzs” (ciklā “Alūksniešu vaļasprieki”) / sadarbībā ar laikrakstu “Alūksnes Ziņas”/ (lasītavā).
09.09.2017. Tematisks pasākums “Uz bibliotēku ar tēti, vectēvu!” (bērnu literatūras nodaļā).
11.-15.09. Dzejas dienas – 11.09. – Rainis. Rainis; 13.09. – Orientēšanās dzejas plauktā; 15.09. – Konkurss “Dzejolis un dzejnieks” (bērnu literatūras nodaļā).
21.09.2017. Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu pēcpusdiena “Spilgtākie iespaidi” (bērnu literatūras nodaļā).
25.09.2017. Jauno grāmatu diena, 12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).

 

Alsviķu pagastā
13. septembrī 10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās.
1. oktobrī no 9.00 Alsviķos uz sporta laukuma Rudens jampadracis ar andeli.
1. oktobrī 13.00 Alsviķu kultūras namā koncertuzvedums “Saule brida rudzu lauku…” ar pagasta amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos. Ieeja: bezmaksas.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Diemžēl mīla mēdz būt neaprēķināms putns, kas var uzkavēties mūža garumā, bet var arī kuru katru brīdi pacelties spārnos un aizlaisties” – dzejniecei Lijai Brīdakai – 85, tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam (1936-1940) Kārlim Ulmanim – 140, žurnālistam, rakstniekam Gunāram Ievkalnam – 90; tematiskās izstādes: Miķeļdiena „Miķelītis bagāts vīrs”, 6. septembrī 9.00 senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: dzejniecei Lijai Brīdakai – 85, rakstniekam Gunāram Ievkalnam – 90; tematiskās izstādes: “Zinību diena”, “Rudentiņš bagāts vīrs”.
Annas pagastā
22. septembrī 11.00 Annas bibliotēkā Dzejas dienas pasākums „Viz krāsās un rakstos tavs dzīves loks” /T. Brence/ – veltījums savējiem dzejas, mākslas un mūzikas radītājiem.
Annas bibliotēkā izstādes novadniekiem – jubilāriem: skolotājai, dzejniecei Terēzei Brencei – 120, dzejniekam Pēterim Ķikutam – 110, gleznotājai, keramiķei Elzai Alsbergai – 105, gleznotājam Konrādam Ķikutam – 115, cirka māksliniecei Aijai Balodei – 70, izglītības un kultūras darbiniecei Elzai Jaunzemei – 105.

Ilzenes pagastā
10. septembrī 19.00 SKIIM centrā “Dailes” nodarbību sezonu sāk interešu grupa “Pavingrosim?”. Gaidīsim ikvienu aktīva un veselīga dzīvesveida piekritēju bez vecuma un fiziskās sagatavotības ierobežojuma. Nodarbības vadīs sertificēta aerobikas trenere I. Ķīse.
12. septembrī Ilzenē Dzejas dienām veltīts pasākums.
22. septembrī pie Ilzenes pamatskolas Olimpiskā diena.

Jaunannas pagastā
30. septembrī 12.00 laukumā pie Jaunannas tautas nama pasākums “Rudens saiets Jaunannā”, organizē jauniešu klubs “Tikšķis” sadarbībā ar Jaunannas tautas namu.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Kas manī vērtīgs, paliks dzejoļos…”/V. Šekspīrs/ – Dzejas dienām veltīta izstāde, “Dienas prasa atbildi” – dzejniecei, rakstniecei Lijai Brīdakai – 85.

Jaunalūksnes pagastā
14. septembrī Jaunalūksnes pagasta senioru rudens ekskursija pa Dienvidigauniju. Informācija un pieteikšanās pa tālruni 25775584.
16. septembrī 13.00 Kolberģa tautas namā Dzejas dienas sarīkojums kopā ar dzejnieci Inesi Toru, pasākumu kuplinās mūziķe Inese Nereta un gleznotāja Solveiga Kļaviņa ar savām gleznām.
Jaunalūksnes bibliotēkā: pasākums bērniem “Reiz es būšu dzejnieks”, akcijas “Lasīt ir stilīgi!” nodarbība bērniem; literatūras izstādes: “Ziedu pilna dvēsele” (L. Brīdakai – 85), “Apjumības – rudens saulgrieži”, “Šausmu karalis Stīvens Kings – 70”, “Pil septembris kā saraudināts, ar vienu aci smaidīdams”.
Bejas bibliotēkā: literatūras izstādes “Ja man kāds solītu piepildīt prasīto, domāt un šaubīties nenāktos gari; Pasaule tūkstošās krāsās lai laistītos, izlūgtos vienu sev, izlūgtos – laiku” dzejniecei Lijai Brīdakai – 85, “Rudens – bagātais un krāšņais ražas laiks”, Bērnu grāmatu izstāde “Ceļojums burtu zemē”, “Jau ruda lapa klāt ar rudens vēsti”; 27. septembrī Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Uz gājputnu spārniem aizlido vasara mana”.

Jaunlaicenes pagastā
17. septembrī 14.00 Jaunlaicenes sākumskolas zālē tikšanās ar novadnieci Liju Brīdaku 85 gadu jubilejas pasākumā “Ceļasomā gadalaiki”. Ieeja: brīva.
Jaunlaicenes muižas muzejā: pamatekspozīcijas “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”; izstāde “Baltā smilšu kalniņā”; izglītojošās nodarbības dažāda vecuma apmeklētājiem – pieaugušajiem, skolnieku grupām, ģimenēm ar bērniem: dārgumu meklēšana muižas parkā, vāveru tīšana, malēniešu vārdu spēle, rotaļas un blēņas, zemnieku ēšanas paradumi, pastaliņu darināšana, cāļu sargāšana no žagatām, kur palika cālīši, kad muižā zvani skanēja; lekcija “Malēnieši un viņu valoda”, pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.

Kalncempju pagastā

9. septembrī 11.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā “Pļaujas svētki”, moto: “Rudentiņš bagāts vīrs”, 12.00 Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās:
SAIMES MĀJĀ – maizes cepšana, TLMS “Kalme”, Valtera Reiznieka mūzika
PIE SAIMES MĀJAS – kartupeļu rīvēšana, stērķeles gatavošana, kāpostu ēvelēšana, skābēšana, ābolu mizošana, Uģa Puzuļa keramikas darbnīca
LAIDARĀ – TLMS “Smiltene” izstāde
LAIDARA NOJUMĒ – biedrības “Bērnu ballītes “PIGORI”” radošās darbnīcas
LABĪBAS ŠĶŪNĪ – linu apstrāde
PIE LABĪBAS ŠĶŪŅA – z/s “Melderpuļķi”
ZEM ĀBELES – puļķu maizes cepšana
KLĒTĪ – z/s “Lejas” medus sviešana
RIJĀ – labības kulšana ar spriguļiem
NOGĀZĒ PIE AKAS – umurkumurs, darbošanās kopā ar floristi Dinu Semjonovu
PIE PIRTS – veļas mazgāšana
PIE MOTORŠĶŪŅA – labības kulšana
PIE PŪNĪTES – zupas vārīšana
SMĒDĒ – kalšanas darbi
PIE SMĒDES – pinumi
STARP SMĒDI UN RATNĪCU – TLMS “Sagša” un keramiķe Laimdota Kliesmete
PIE RATNĪCAS – amatnieka Ē. Kanaviņa darbnīca un pankūku cepšana
ZIRGU INVENTĀRA ŠĶŪNĪ z/s “Apkalnmājas” ādas apstrāde un zirglietu darināšana
Alūksnes novada mazpulku darbi
RATNĪCĀ – karošu grebšana kopā ar L. Lapsu, koka virpošana
ATRAKCIJU LAUKUMĀ – amatnieku un mājražotāju andele, vizināšanās ar zirgiem
11.00 – 16.00 mājražotāju un amatnieku tirdziņš
Pasākumu vada: Dace Apsīte – Pīča.
Svētkos piedalās: darbu un amatu pratēji no Vidzemes un Latgales, biedrība “Astes un Ūsas”, Jaunlaicenes folkloras kopa „Putnis”, Medņevas folkloras kopa, Briežuciema etnogrāfiskais ansamblis u.c.
Ieeja: pieaugušajiem – 3 EUR, skolēniem – 1,50 EUR, ģimenes biļete – 7 EUR.
No 29. jūlija līdz 30. oktobrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Tautas lietišķās mākslas studijas “Smiltene” izstāde “Vidzemes segas” un Lauras Reimanes un Maigas Alamā kolekcijas izstādē “No vecmāmiņas pūra lādes”, izstādes papildinātas ar Laimdotas Kliesmetes keramikas darbiem.
No 11. augusta līdz 30. septembrim Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izstāde “Gleznotājam Jūlijam Krastiņam – 135”, muzejs piedāvā izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas: “Čaklā bitīte”, “Veļas diena”, “Neba maize pati nāca”, kāzu programma „Darbi lauku sētā”.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: jubilārei dzejniecei Lijai Brīdakai – 85.

Liepnas pagastā
23. septembrī Liepnas tautas namā Miķeļdienas pasākums:
12.00 tirdziņš (aicināti tirgoties amatnieki, rokdarbnieki, stādu tirgotāji u.c.),
15.00 sadancis “Pīlādžu liesmās”.
Liepnas pagasta bibliotēkā “Skolas ikdiena – bibliotēka” (bērnudārza bērniem): ekskursija bibliotēkā, viktorīna zinātkārajiem, spēles (25.09.); „Bērnu Žūrija” (14.09.); literatūras izstāde “Dzīve nav vis pasaka” – rakstniekam Jānim Jaunsudrabiņam – 140 (1.09.- 29.09.).

Malienas pagastā
20. septembrī 14.00 Malienas tautas nama mazajā zālē literāri muzikāla pēcpusdiena “Es Tevī iemīlēšos rudenī…”. Uz tikšanos aicina dāmu klubiņa “Ābele” dalībnieces un dzejniece Biruta Koknese.
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Neatgādiniet, es pati zinu šodien, kas uz violetiem viršiem nāk” – dzejniecei Lijai Brīdakai – 85, tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam (1936-1940) Kārlim Ulmanim – 140, žurnālistam, rakstniekam Gunāram Ievkalnam – 90; tematiska izstāde “Miķelītis bagāts vīrs”.

Mālupes pagastā
26. septembrī 18.30 Mālupes saieta namā pašdarbības kolektīvu dalībnieku pirmā tikšanās. Aicinām pievienoties arī jaunus dalībniekus!
30. septembrī 10.00 Mālupes saieta namā radošā nodarbība – „Mana kļavlapu cepurīte”. Mācīsimies izgatavot kļavu lapu cepures.
30. septembrī 18.00 Mālupes kapos Svecīšu vakars.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: „Nekritizēt, bet strādāt” – tautsaimniekam, Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim – 140; izstādes „Rudens krāsu virpulī” – ziedu izstāde (7.-14.09.), „Savam un citu priekam” – Anitas Krūmiņas darbu izstāde (14.-28.09.).

Mārkalnes pagastā
27. septembrī 13.00 Mārkalnes tautas namā pasākums „Miķeļdienu gaidot”.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes „Interesantā Bērnu un Jauniešu un Vecāku žūrija”, „Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85”, jaunākās literatūras izstāde „Atvadas no vasaras”; 23. septembrī pasākums „Dzejas dienu noskaņās”.

Pededzes pagastā
Pededzes bibliotēkā Zinību dienai veltīta literatūras izstāde “Rudens ir sācies… Dzīve uz priekšu strauji rit” (1.09. 10.00), Jauno grāmatu diena “Veras diena kā daudzsološs zieds” (14.09. 10.00), dzejas pēcpusdiena „Redz, kā liesmas dvēselē šaudās un dejo” (14.09. 12.00).

Veclaicenes pagastā
22. septembrī 19.00 Veclaicenes tautas nama pašdarbnieku atpūtas vakars.
29. septembrī 15.00 Veclaicenes klubiņa J. Prangela foto diapozitīvi par Veclaicenes vēsturi un dabu.

Zeltiņu pagastā
30. septembrī 19.00 Zeltiņu tautas namā Jaungulbenes amatierteātra “Kuriozs” sniegumā izrāde ar krāšņiem tērpiem un skaistu mūziku “Kristāla kurpīte” (Tamāra Gabe). Režisore Sarmīte Supe, tērpu māksliniece Dace Stūrīte. Izrādes ilgums 90 min. Ieeja: 2 EUR.
23. septembrī 18.00 Zeltiņu kapsētā Svecīšu vakars.
8. oktobrī 13.00 Zeltiņu tautas namā Make-up meistarklase, pasniedzēja Inguna Luika – praktizējoša vizāžiste ar 10 gadu pieredzi, mācījusies starptautiskajā Make Up For Ever akadēmijā un turpina apgūt make-up mākslu dažādās meistarklasēs Latvijā un ārzemēs. Pieteikšanās un papildu informācija, zvanot uz mob.t. 29492284 līdz 5. oktobrim.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Septembra sudrabā” (L. Brīdakai – 85), “Vārdiņi kārtojas dzejolī”, Zeltiņu muzeju foto stāsts “Zeltiņi 2013”; pasākums pieaugušajiem “Septembra jaunumi” (datums un laiks tiks precizēts), Jauno grāmatu apskats – Dzejas vārdu burvība.
Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Vēdera vai prieka pēc…”, “Pa ķēķa durvju šķirbu veroties”, “Desmit apļu gaismā”; foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2016”, ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā
15. septembrī 18.00 Māriņkalna tautas namā radošās darbnīcas bērniem “Rudens nāca sētiņā”.
22. septembrī 18.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Pie tējas tases”.
27. septembrī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.
Māriņkalna bibliotēkā izstādes: “Konservēšana – tava nepieciešamība vai vaļasprieks”, “Es ielūdzu uz savām viršu laika atskaņām” (L. Brīdakai – 85), tautsaimniekam, Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim – 140 (1.-15.09.); “Lasi un vērtē” – Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas izstāde; 28. septembrī pasākums skolēniem “Miķeļdiena – rudens saulgriežu laiks”.

loading