Alūksnes Kultūras centra pasākumu plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā maijā

Sporta pasākumi novadā

6. maijā 10.00 Alūksnes Pilssalas stadionā “Pavasara kauss” minifutbolā.

9. maijā no 16.00 līdz 19.00 Lāsberģī orientēšanās seriāla „Horizonts’2017”4.kārta

11. maijā no 16.30 līdz 18.30 Tempļakalnā skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris 2017” 3. kārta.

14. maijā no 12.00 līdz 16.00 Kornetos Latvijas orientēšanās čempionāts.

16. maijā no 16.00 līdz 19.00 Apes mežniecībā orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 5. kārta.

18. maijā no 16.30 līdz 18.30 Jāņkalniņā skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris 2017” 4. kārta.

20. maijā no 10.00 līdz 16.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā, Lielā Ezera ielā 24A, Alūksnes novada kausa izcīņa džudo.

23. maijā no 16.00 līdz 19.00 Kornetos, Veclaicenes pagastā, orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 6. kārta.

25. maijā no 16.30 līdz 18.30 pie Eola tempļa skriešanas seriāla „Alūksnes pavasaris 2017” 5. kārta.

30. maijā no 16.00 līdz 19.00 Ziemerī (marķējums 2,5 km) orientēšanās seriāla „Horizonts 2017” 7. kārta.

 

Alūksnē

4. maijā Latvijas valsts simtgades svinību atklāšana un Baltā galdauta svētki

13.30 Tempļakalna parka teritorijā, Tempļakalna ielas galā netālu no jaunā gājēju tilta:

Akcija “Apskauj Latviju” ar simtgades ozolu stādīšanu,

Akciju rīko Iekšlietu ministrija sadarbībā ar LV100 biroju, organizācijām – Latvijas mazpulki un Jaunsardze, AS “Latvijas Valsts meži” un Latvijas pašvaldībām.

15.00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un baznīcas dārzā:

Vēsturisko ērģeļu svētki “Latvija – ērģeļu zeme”.

Piedalās: ērģelniece Ilona Birģele, solists, bass Krišjānis Norvilis. Ieeja: par ziedojumiem.

Koncertu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds

Pēc koncerta svētku svinēšana, sarunas pie balti klāta saimes galda baznīcas dārzā.

Alūksnes Kultūras centrā

5. maijā 15.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Alūksnes Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Enku – drenku” 25 gadu jubilejas koncerts “Līdz pašai sirsniņai”. Ieeja: bez maksas.

7. maijā 17.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē grupas “Raxtu Raxti” Latvijas koncerttūre. Piedalās: Kristīne Kārkle, Marts Kristiāns Kalniņš, Kārlis Auzāns, Armands Treilihs, Artis Orubs. Ieeja: 18 EUR.

21. maijā 14.00 Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē Alūksnes Kultūras centra Bērnu un jauniešu vokālo ansambļu (vadītāja Rita Staune) pavasara koncerts. Ieeja: bez maksas.

26. maijā 19.00 Alūksnes Kultūras centra Lielajā zālē Žorža Siksnas 60 gadu jubilejas koncerts. Ieeja: 10;12;15 EUR.

 

Alūksnes muzejā

Izstādes

Līdz 20. maijam Vidzemes mākslinieku darbu izstāde “Acumirklis”.

Izstāde “Alūksnes RŪPKOMBINĀTS 1946. – 1963.”

Sezonas izstāžu zālē “Apaļais tornītis” Rīgas Mākslas akadēmijas Stikla mākslas nodaļas pasniedzēju darbu izstāde (aicinām sekot līdzi informācijai par izstādes atklāšanas datumu).

Pastāvīgās ekspozīcijas

Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”. Jaunajā ekspozīcijā, kas sadalīta sešās tematiskās daļās, apmeklētāji var iepazīties ar Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules kontekstā.

Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Gleznotājs, portretists, jauno mākslinieku darbu izstāžu tradīcijas iniciators, tautā populārs un mīlēts mākslinieks, viens no talantīgākajiem sava laika gleznotājiem.

Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”. 1941., 1949. gada represiju atceres ekspozīcija.

Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Atmiņas par laiku, kad Alūksnes parkā bija skulptūrdārzs, kurā atradās tēlnieču L. Līces, V. Mikānes, G. Grundbergas veidotie darbi.

Pasākumi

20. maijā Muzeju nakts “LAIKA RATS”:

18.00 Noslēpumaina ekskursija Alūksnes muižas parkā (pulcēšanās pie Alūksnes muzeja galvenajām durvīm).

19.00 – 01.00 “Laiks ātrāki steidzas kā vagona rats”. Izglītojoša programma “Barona laboratorija”, konkurss “Alūksne laiku laikos”, filmas “To atceras tikai vilcieni” demonstrācija, spēle “Uzspēlēsim cirku!”, facebook konkurss “Alūksnes tūrisma pērles”, Vidzemes mākslinieku izstāde, izbraucieni ar velorikšu.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: Tavs smaids ir vissiltākais…”: /Mātes diena/ (02. – 31.05. abonementā); Noklusētais rakstnieks”: A. Dziļumam – 110 (02. – 31.05. abonementā);Nozaru literatūras jaunumi” (02. – 31.05. abonementā); Latvijas literatūras gada balva – nominanti un laureātiPreses materiāli par autoriem un grāmatu recenzijas (02. – 31.05. lasītavā); Tu mīļā, mīļā, māmiņa…” /Mātes dienai/ (02. – 16.05. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:

02.04. – 26.05. Igora Kolosova gleznu izstāde (bērnu literatūras nodaļā).

08.05. – 31.05. Izstāde “Bija tāds laiks” Alūksnes rajonam – 50 (lasītavā).

03.05. plkst. 12.00 Tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu (lasītavā).

10.05. plkst. 14.00 Radošā darbnīca “Apsveikumi Mātes dienai(bērnu literatūras nodaļā).

18.05. plkst. 17.00 Tematisks pasākums ciklā “Ar šodienas acīm” – Vienas vārpas stāsts. Par bijušo kolhoza “Igrīve” priekšsēdētāju, Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputātu Ivaru Cauni (lasītavā).

25.05. plkst. 13.00 Saruna ar biedrības “Remis” pārstāvjiem par suņu terapiju (bērnu literatūras nodaļā).

29.05. Jauno grāmatu diena. Plkst. 12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).

31.05. plkst. 12.00 Zibakcija – Lasīsim kopā!

 

Alsviķu pagastā

4. maijā 17.00 Alsviķu kultūras namā Baltā galdauta svētki ar pagasta amatiermākslas kolektīvu un dziesminieka Ērika Loka piedalīšanos muzikālajā veltījumā “Sirdspuksti Latvijai…”. Ieeja: bez maksas.

17. maijā 10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās.

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Kas sevi pašu negodā, to arī citi negodās” – rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110, dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam – 185; tematiskās izstādes: “Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats” (Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena), „Pie tavas sirds es atkal mieru jūtu, kā seno dienu gaišās stundās, māt! Un domāju, kaut mūžīgi tā būtu, kaut nespētu nekas vairs sāpināt.” (Mātes diena, Starptautiskā ģimeņu diena).

Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110, dzejniekam Jurim Alunānam – 185; tematiskās izstādes: “Spēka vārdi Latvijai”, “Es savai māmiņai”, “Svinam Eiropas dienu!”.

Annas pagastā

3. maijā 11.00 Annas bibliotēkā Baltā galdauta svētki – vēstures stāsti, sarunas, kopīgs cienasts.

20. maijā 13.00 Annas kultūras namā Jaunannas, Malienas, Pededzes un Annas pagastu senioru pēcpusdiena „Kad pavasara ziedos saule smaida”.

Annas bibliotēkā literatūras izstādes: „PAR Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, „Maizes un mīlestības pamats”, rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110.

Ilzenes pagastā

4. maijā 18.30 SKIM centrā “Dailes” Baltā galdauta svētki. Pulcēsimies pie balti klāta galda un Ilzenes čaklo saimnieču sarūpētā cienasta uz kopīgām sarunām, sadziedāšanos, sadancošanos.

4. maijā 22.00 SKIM centrā “Dailes” atpūtas vakars ar grupu “Nakts ekspresis”. Ieeja: 2 EUR.

Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: “Par Latvijas Republikas atjaunošanu”, “Tavi vārdi – spēka vārdi (veltīta Mātes dienai)”, “Ziedēšanas prieks Latvijas mežos un ārēs”, “Novadnieka Viktora Ķirpa darbīgā dzīve”.

Jaunalūksnes pagastā

12. maijā 17.30 Kolberģa tautas namā bērnu kolektīvu “Mīļvārdiņu koncerts”.

13. maijā 19.30 Kolberģa tautas namā Bejas amatierteātra pirmizrāde – R. Blaumanis “Trīnes grēki”.

20. maijā no 20.00 līdz 24.00 Bejas novadpētniecības centrā Muzeju nakts pasākums “Laika rats tik ātri griežas dzīves raibā virpulī” – laika mērīšana, laika liecību attīstības vērošana, fotografēšanās laika ratos, “prātu iegriešana” laimes ratā un nesteidzīga laika baudīšana līdz pusnaktij. 20.00 pie jaunās klēts koncerts “No laika gala”.

23. maijā Jaunalūksnes pagasta senioru pavasara ekskursija: “Latvijas ķiploks” un “Siera un makaronu” ražotnes (Rauna), EKO ciemats “Amatciems”, Melānijas Vanagas muzejs (Amatas novads), Bonsai parks, Imanta Ziedoņa muzejs “Dzirnakmeņi” Murjāņos (Inčukalna novads), krodziņš “Raganas ķēķis”, Krimuldas muiža un evaņģēliski luteriskā baznīca (Krimuldas novads). Informācija un pieteikšanās līdz 19. maijam pa tālruni 25775584.

Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes: “Starp divām rītausmām” (A. Dziļumam – 110), “Zālītes, nezālītes”; pasākumi: “Gribu lai māmiņa vienmēr zied!” (bērni dzejo un raksta), “Iztēles spēks – grāmatu ilustrācijas” (pašiem mazākajiem bērniem), “Mans draugs dators” (apgūstam datorzinības).

Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: “Starp divām rītausmām”, rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110, “Latviešu nacionālās dzejas pamatlicējam, publicistam un valodniekam Jurim Alunānam – 185”, “Ai, māmulīt, māmiņ, par ceriņa zaru Es gribētu šorīt pie loga tev plaukt” 14. maijs – Mātes diena, „Dārza kopšana un daiļdārza ierīkošana”, Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņā pasākums “Kādā vieglprātībā zied pienenes” (24.05.).

Jaunannas pagastā

13. maijā 17.00 Jaunannas tautas namā Jaunannas bērnu un jauniešu teātra „Ejam!” sveiciens Māmiņu dienā – iestudējums „Pasaku mežā”. Ieeja: brīva.

31. maijā 12.00 Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņu koncerts „Par zaļu pat vēl zaļāks…”. Ieeja: brīva.

Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Dzeguzīte gadus skaita” – rakstniecei Ilzei Indrānei 90, „Pēdas rīta rasā” – rakstniekam Alfredam Dziļumam 110.

Jaunlaicenes pagastā

4. maijā 10.00 Opekalna baznīcas un senču atdusas vietu sakopšanas diena. Pēc ražīgā darba, kopīga maltīte, sarunas pie baznīcas ap Balti saposto galdu.

6. maijā 20.00 Jaunlaicenes tautas namā “Danču vakars tautiešiem”. Ieeja: 1,50 EUR.

7. maijā 12.00 Jaunlaicenes tautas namā “Prāta un veiksmes spēle atjautīgajiem un gudrajiem”. Aicinātas piedalīties ģimenes. Komandā 2 pieaugušie un 3 bērni. Pieteikšanās līdz 5. maijam, tālrunis 29123994.

14. maijā 15.00 Jaunlaicenes tautas namā Alūksnes Kultūras centra Ulda Sedlenieka Tautas teātra izrāde, M. Kamoleti “Pidžama sešiem”. Ieeja: 2 EUR, pensionāriem – 1 EUR.

20. maijā no 19.00 līdz 24.00 Jaunlaicenes muižas muzejā Muzeju nakts pasākums „Laika mutulī”. Senā baltu saules kalendāra laika izdzīvošana ar tam laikam atbilstošu darbu darīšanu (zirgi pieguļā, kartupeļu stādīšana, sēdēšana uz mūrīša, kopīga tējas malkošana).

Jaunlaicenes muižas muzejā:

Pamatekspozīcijas: Jaunlaicenes muiža, Malēnieši Opekalna draudzē;

No 2. maija izstāde “Baltā smilšu kalniņā” par interesanto un atšķirīgo šīs puses cilvēku uztverē par nomiršanu un dzīvi citā pasaulē;

Izglītojošās nodarbības dažāda vecuma apmeklētājiem – pieaugušajiem, skolnieku grupām, ģimenēm ar bērniem: rotaļas un blēņas, teatralizētas krustabu izdarības pēc sentēvu rituālu motīviem, vāveru tīšana, malēniešu vārdu spēle, pastaliņu darināšana, skološanās ne pa jokam, dārgumu meklēšana muižas parkā, cāļu sargāšana no žagatām, kur palika cālīši, kad muižā zvani skanēja, zemnieku ēšanas paradumi, kā baronese zeķes lāpīja;

Lekcijas: Lintenes meitu skola, Malēnieši un viņu valoda;

Pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.

Kalncempju pagastā

4. maijā 12.00 Kalncempju pagasta pārvaldes ēkas zālē “Baltā galdauta svētki” – G. Ozoliņa un V. Blūma spēlfilma “Viena vasara”, pēc filmas tikšanās ar vienu no filmas veidotājiem – Gunāru Ozoliņu.

20. maijā no 19.00 līdz 24.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Muzeju nakts “Stundas viena nāk pēc otras, Dienas, nedēļas un laiki…” (Rainis) – radošās darbnīcas, orientēšanās lauku sētā, atvērto durvju diena krātuvē ēkā “Laidars”.

20. maijā 19.30 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izstādes “Musturdeķis” atklāšana. Pasākumā Ingas Deigeles koncertprogramma.

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām:

Čaklā bitīte” – stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām. Cienasts – maize un medus;

Veļas diena” – sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli. Piedāvājums spēkā āra apstākļos. Programma piemērota dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi (VKKF projekts 2014);

Neba maize pati nāca” – stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi (VKKF projekts 2014);

Kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.

Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110.

Liepnas pagastā

4. maijā 12.00 pie Liepnas tautas nama “Baltā galdauta” svētki.

6. maijā 19.00 Liepnas tautas namā vokālo ansambļu 18. sadziedāšanās koncerts “Pār zemi puķu lietus līst”, pēc pasākuma balle.

27. maijā 22.00 Liepnas estrādē “Saidupīte” zaļumballe ar grupu “Putukvass”.

Liepnas pagasta bibliotēkā tematiskā izstāde Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai “Bērna audzināšana. No dzimšanas brīža cauri pusaudža gadiem” (2. – 15.05.), radošā meistardarbnīca skolas vecuma bērniem (gatavosim dāvanas savām māmiņām, 9.05); tematiska izstāde “Visapkārt zaļgani pelēka zeme, virs galvas zila debess un pa vidu darbs, darbs un mazliet mīlestības”/ rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110 (1. – 31.05.).

Malienas pagastā

4. maijā 16.00 Malienas tautas nama mazajā zālē Latvijas animācijas filmu programma pašiem mazākajiem, 17.00 latviešu rokmūzikas vēsturei veltītās dokumentālās triloģijas pirmā daļa “Savējie sapratīs. 60-tie. Sākums” (rež. K. Luhaers, M. Bērents, I. Linga), 18.00 R. Kalniņa spēlfilmas “Ceplis” atjaunotā versija. Ieeja uz filmu seansiem: bez maksas.

13. maijā 12.00 Malienas tautas nama lielajā zālē Malienas pamatskolas skolēnu koncertuzvedums “Māmiņai!”.

Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110, “Latvija sākas mūsu sirdīs…”, “Māte – ģimenes pavarda sargātāja”, “Dzelteno grāmatu mēnesis”; pasākumi: “Tu esi vismīļākā, vislabākā, visskaistākā”, “Viens, divi trīs un uz skolu eju es”.

Mālupes pagastā

5. maijā 19.00 Mālupes Saieta namā Jaunannas amatierteātra “Šūpoles” izrāde A. Birbele „Zaļā zona”.

No 8. – 31. maijam Mālupes bibliotēkā foto mākslinieka Gunāra Bindes fotogrāfiju izstāde.

No 19. līdz 26. maijam Mālupes Saieta namā apskatāma rokdarbu pulciņa izstāde „Anneles brīnumi”. Izstādes atklāšana 19. maijā 16.00.

26. maijā „Mālupes pagasta bibliotēkai – 70” jubilejas pasākums.

27. maijā 19.00 Mālupes brīvdabas estrādē vasaras ieskaņas koncerts „Saulīte dejoja sudraba kalnā”, 22.00 zaļumballe kopā ar grupu „Bruģis”.

Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Alfredam Dziļumam – 110, dzejniekam, publicistam Jurim Alunānam – 185; tematiska izstāde Mātes dienai „Caur mātes sirdi bērnu dzīves iet”.

Mārkalnes pagastā

3. maijā Baltā galdauta svētki Mārkalnē: 16.00 Mārkalnes tautas namā izstādes „Mans vaļasprieks” atklāšana, 17.00 Ozola stādīšana pie pieminekļa, 17.30 Sabiedrības centra atklāšana „Pūcītē”.

27. maijā 20.00 Brīvdabas estrādes „Lakstīgalas” atklāšana ar koncertu „Nāc, nākdama, vasariņa!”, piedalās Alsviķu kultūras nama pašdarbības kolektīvi; 22.00 zaļumballe ar grupu „Brīvdiena”. Ieeja: 3 EUR.

8. jūnijā Mārkalnes tautas namā Balto zeķīšu svētki (Bērnības svētki). Līdz 31. maijam lūdz paziņot par dalību personīgi tautas nama vadītājai vai zvanot pa tālruni 26544098.

Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Alfrēdam Dziļumam – 110, “Es savai māmiņai”, jaunākās literatūras izstāde “Grāmatu svētku bagātība”; tematiskā izstāde Sabiedrības centrā Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai.

Pededzes pagastā

13. maijā 12.30 Pededzes tautas namā Pededzes pamatskolas skolēnu koncerts māmiņām.

16. un 18. maijā Pededzes pagastā etnogrāfiskās ekspedīcijas.

20. maijā no 18.00 līdz 21.00 Pededzes muzejā Muzeju nakts “Tā lūk griežas laika rats” – Zirga iejūgšanas prasmju apguve, rotaļas, tējas dzeršana pēc “krievu modes”.

Pededzes bibliotēkā Mātes dienai veltīts pasākums “Tu – manā domu pasaulē kā gaisma” (mazbērnu veltījums vecmāmiņām) un rokdarbu izstāde “Ja mīlu sirdī degsi – plauksi” (11.05. 10.00), Jauno grāmatu piedāvājums “Atnāk maijs ar ievziedu kupenām” (18.05. 10.00), bibliotekārā stunda 5. – 7. klašu skolēniem “Tava pasaule kā balta ūdensroze zied” (18.05. 14.00), sadarbībā ar Pededzes muzeju Muzeju nakts ietvaros tējas galds (20.05.).

Veclaicenes pagastā

1. maijā 15.00 Veclaicenes tautas namā Veclaicenes līnijdeju grupu jubilejas pasākums “Dejo ar zvaigzni”: 1. daļā – koncerts, katra kolektīva zvaigžņots priekšnesums, 2. daļā – visi dejo līnijdejas. Līdzi labus apavus, “groziņu” un jautru omu. Piedalīsies kolektīvi no Igaunijas un Latvijas.

3. maijā 14.00 Veclaicenes tautas namā “Baltā galdauta” izstādes atklāšana. Aicinām „Baltā galdauta svētkos” pulcēties pie kopīgi klāta galda.

3. – 23. maijā Veclaicenes tautas namā „Baltā galdauta” izstāde. Būs apskatāmi Alūksnes Kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studijas „Kalme” daiļamatnieku un Veclaicenes iedzīvotāju galdauti.

19. maijā 20.00 Veclaicenes tautas namā jaunā režisora S. Tokalova psiholoģiskais trilleris ar zinātniskās fantastikas elementiem “Tas, ko viņi neredz”.

20. maijā no 20.00 līdz 24.00 Veclaicenes pagasta muzejā Muzeju nakts pasākums “Laiks – skaistais, mainīgais, prasīgais” – no vecmāmiņas pasakas līdz Laika Veča realitātei.

Veclaicenes bibliotēkā literatūras izstādes: “Alfrēda Dziļuma darbos: mīlestība, ģimene, darba tikums” (110), “Svarīgi ir bērnu mazu paturēt klēpī, lielu uzklausīt”, “Par attiecībām ģimenē” Sigrijai Unsetei – 135, ”Un tikai gars ir viegls” – Irmai Grebzdei – 105; radošā darbnīca bērniem “Pārsteigums māmiņai” (06.05. 11.00).

Zeltiņu pagastā

4. maijā 20.00 Zeltiņu tautas namā grupas „Liepavots” koncertprogramma „Vēstule uz Latviju”. Skanēs dziesmas ar patriotisku pieskaņu, par pavasari un mīlestību, par jocīgiem un jautriem dzīves brīžiem. Ieeja: 4 EUR, biļetes ir pārdošanā. Informācija pa tālruni 29492284.

20. maijā Zeltiņu pagastā atklātā krosa skriešanas seriāla “Mizojam, ka prieks” 1. posms “Skolas kalns”. Reģistrācija no 10.00 līdz 10.50, atklāšana un iesildīšanās no 11.00 līdz 11.20, pirmais starts 11.30.

20. maijā no 20.00 līdz 24.00 Zeltiņu muzejā Muzeju nakts “Laika ratā iemests” – Zeltiņu muzeja jubilejas gadā svētku rotājumu veidošana savam un citu priekam, darbošanās un skatīšanās “caur brillēm”, lai ieraudzītu, iespējams, līdz šim neredzēto.

Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “Latviešu likteņstāsti trimdas rakstnieku darbos” (A. Dziļums, I. Grebzde), “Mīļākie vārdi – māmiņai”, “Ko sēsim un stādīsim”, Zeltiņu muzeja foto stāsts “Zeltiņi 2011”.

Zeltiņu muzejā pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Vēdera vai prieka pēc…”, “Pa ķēķa durvju šķirbu veroties”, “Desmit apļu gaismā”; foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2016”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā

5. maijā 22.00 Māriņkalna tautas namā balle, spēlē Kaspars Maks. Ieeja: 3 EUR.

11. maijā 13.00 Māriņkalna tautas namā Mātes dienai veltīts Ziemeru pamatskolas skolēnu koncerts.

19. maijā 18.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Pie tējas tases”.

24. maijā 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.

1. jūnijā 13.00 Māriņkalna tautas namā Bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums. Būs iespēja papildināt savas zināšanas jautājumos kā parūpēties par savu drošību un veselību vasarā, kā arī piedalīties sarunās par mīļdzīvnieciņiem un dažādās izklaidējošās aktivitātēs.

Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstādes: „Kā iekārtot un kopt savu dārzu” (jaunākā literatūra par dārza darbiem), 4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena (02. – 06.05.), Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktoram A. Vilkam – 60 (15.-19.05.), “Grāmatas ar tēlainiem dabas aprakstiem” (rakstniekam A. Dziļumam – 110); pasākums: “Brīvdienas ir klāt” – jauno grāmatu apskats un prāta spēles (01.05. 11.00).

 

loading