Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Peļļu taka, Ilgāja- Naudas akmens taka

Pellu_taka-page-001

Takas informācija lējupielādei pieejama šeit: Peļļu taka un Ilgāja-Naudas akmens taka. Informācija arī www.veclaicene.lv.

PEĻĻU takas sākums meklējams pie Mežavizlu mājām. Lejup pa meža ceļu, takas maršruts pa zemledus kušanas ūdeņu veidotās Peļļu ielejas nogāzi, aizved ceļotāju līdz ainaviski skaistajam Ilgāja ezeram. Peļļu ezeru virkne, kuru veido četri ezeri, vienlaicīgi ir arī Latvijas- Igaunijas robeža. Igaunijas pusē, Paganamā ainavu aizsargājamajā teritorijā, meža taciņas līkumo gar ezeriem, kur igauņi tiem devuši savus vārdus: Ilgājs tiek saukts par Kikkajärv (tulkojot-Gaiļa ezeru), Sūneklis par Sarapuujärv (Lazdu ezeru), Smilšājs par Liivajärv (Smilšezeru), mazais Peļļu ezeriņš par Mudajärv (Dūņezeru). Pie Smilšāja ezera Igaunijas pusē ir iespējams uzkavēties labiekārtotā atpūtas vietā, nopeldēties un pakāpties stāvajā Peļļu gravas nogāzē. Pāri Peļļupītei, šķērsojot valsts robežu, taciņa pa stāvu nogāzi uzved kalnā. Tālāk, pa lielāku lauku ceļu, garām Eniķu ezeram un Jenšu mājām, tas atved līdz Palpiera ezeram un Naudas akmenim, tālāk gar Palpieru un Kūriņkalna ezeru taka atgriežas sākuma punktā.

ILGĀJA – NAUDAS AKMENS takas sākuma un beigu posms sakrīt ar Peļļu takas maršrutu. Taka sākas aiz Mežavizlu mājām, ved lejup līdz Ilgāja ezeram. Pie Aleju mājām ir izveidota labiekārtota atpūtas vieta, no kuras paveras jauks skats uz Ilgāju un tā nelielo saliņu ezera Latvijas pusē. Taka turpinās pa ēnainu, salīdzinoši stāvu meža ceļu augšup līdz Vizlu mājām. No Vizlu kalna paveras plašs skats uz Igaunijas apvāršņiem. Tālāk taka pa skaistu meža ceļu atved pie Naudas akmeņa, gar Palpiera un Kūriņkalna ezeriem atgriežas pie Mežavizlu mājām, takas sākuma punktā.

loading