Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Pa Veclaicenes ainaviskajām takām

aa

Distanču slēpošana pa Veclaicenes ainaviskajām dabas takām 

T.: + 371 26520232

E-pasts: janis.prangels@gmail.com

Visas Veclaicenes takas 3

Raipala ezera taka  – 7.5 kilometrus garā taka līkumo gar Ievas un Trumulīša  ezeru krastiem, apliec loku  ap Raipalu – vienu no Latvijas dziļākajiem ezeriem (36 m). 20. gs. sākumā Raipalu uzskatīja par  visdziļāko Latvijas ezeru. Pa ceļam vērotā dabas krāšņuma iespaidus lieliski papildina Mišu medus muzejs, kurā apskatāma senlaicīgā biškopības inventāra ekspozīcija, (pieteikšanās pa tālr. 26699005, Artis). Pa meža ceļiem, kas sakrīt ar marķētu velomaršrutu, taka atgriežas Kornetos. Var iziet īsāku, 2,5km garu, takas  posmu šķērsojot Raipala -Trumulīša satekupīti pie „Raudiņu” mājām, un pa ciema ceļu atgriezties sākumpunktā. Taka marķēta ar zaļas krāsas riņķīšiem uz baltām plāksnītēm.

Drusku pilskalna taka (3,5 km) sākas Kornetos pie pagastmājas, ved gar skatu torni Dzērves kalnā, no kura pārredzama Kornetu senleja ar ezeriem, pakalniem, mājām un kaimiņvalsts Igaunijas daba. Pa meža paēnu un dabiskām pļavām  no Pilakana ezera krasta taka paceļas Latvijas stāvākajā pilskalnā (45 grādu slīpumā , 246,6 m. v.j.l.), un dod iespēju vērot Igaunijas apvāršņus, arī Baltijas augstāko virsotni Munameģi (318m v.j.l.). Panorāmskata stendā, kas izvietots takas ainaviskākajā vietā, sniegta plaša informācija par tuvākajām apdzīvotajām vietām Igaunijā un Latvijā, Alūksnes – Hānjas augstienes reljefu un apskates objektiem, latviešu, igauņu, angļu un krievu valodās. Tālāk taka ved lejā pa Drusku kalna nogāzi līdz stāvlaukumam, un pa autoceļu atgriežas Kornetos. Taka marķēta ar oranžas krāsas riņķīšiem uz baltām plāksnītēm.

Peļļu taka (9,5 km) sākas pie „Mežavizlu” mājām, nolaižas Peļļu sublaciālajā ielejā, ved  gar 7 ezeriem,  divreiz šķērso Latvijas – Igaunijas robežu, dod iespēju paciemoties kaimiņvalsts Pagānu (Velna) zemē. Nedaudz novirzoties no takas, šeit  iespējams apskatīt Vorotkas akmens krāvuma senkapus, izbaudīt gravu varenumu un Smilšāja (Liiva järv) ezera veldzi.  Atgriešanas sākumpunktā pa vēsturisko Apes – Kornetu lielceļu. Taka marķēta ar sarkanas  krāsas riņķīšiem uz baltām plāksnītēm.

 Ilgāja- Naudas akmens taka (4,5 km) arī izveidota Peļļu gravā Latvijas  teritorijā. Pa ceļam var apskatīt Veclaicenē vienīgo saliņu Ilgāja ezerā, novērtēt pierobežas ainavu no Vizlu kalna,   un ieraudzīt mantas meklētāju centienus zem vēsturiskā Naudas akmens Palpiera ezera krastā. Taka marķēta ar zilas krāsas riņķīšiem uz baltām plāksnītēm.

Romeškalna taka. Bijušo pamaskolu Romeškalnā un pagasta centru Kornetos savieno 4,5 kilometrus gara taka – kādreizējais skolasbērnu ceļš. Šajā takā pārsteidz skaisti dabas skati no „Liepiņu”mājām uz Koruļu ezeru un no Leģenu kalna uz Kornetu ieleju. Pie „Vosvu” mājām atrodas sena kulta vieta –  Dieva kalns ar Māras pēdas akmeni. Asāku izjūtu cienītāji tur var nokļūt pārssimts metrus novirzoties no takas, un pa bebru dambjiem šķēsojot no Koruļu ezera iztekošo upīti. Pa ceļam apskatāms viens no Veclaicenes lielākajiem akmeņiem – Sipiņu akmens. Taka marķēta ar dzeltenas krāsas trijstūriem uz baltām plāksnītēm.

Mauriņu biotopu takā, ( 3,5 km) kopš 2003. gada 60 hektāru platībā, ar mērķi saglabāt Latvijai raksturīgo bioloģiski daudzvērtīgo mozaīkveida ainavu, ganās savvaļas zirgi un liellopi. Šeit redzama vietējā augu valsts daudzveidība, novērtējama savvaļas dzīvnieku nozīme dabisko pļavu saglabāšanā un ainavas veidošanā. Bioloģiski daudzveidīgs  ir arī Lielā Paiķa ezers, kurš iekļaujas takā. Taka marķēta ar violētas krāsas riņķīšiem uz baltām plāksnītēm.

Ceļā Jūs pavadīs putnu dziesmas, paēnu sniegs, mežs, pļavas un noras dzīvos savā dabas harmonijā  un ezeri dos veldzi. Lai Jums  piepildīts ceļojums!

loading