“Vidzemes šosejas pieturas”, jeb Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novads piedalīsies Vidzemes uzņēmēju dienās Valmierā no 19. līdz 20. maijam.

Visi četri novadi vienosies kopīgā stendā, kura noformējums un koncepcija paredzēta tāda pati kā tūrisma izstādē “Balttour”, Rīgā.

Stenda lielākais akcents uz tūrismu, tāpēc, lai piesaistītu lielāku apmeklētāju uzmanību kopējam stendam, uzņēmēji tiek aicināti dalībai Vidzemes uzņēmēju dienās. Vēlams padomāt par aktivitātēm un degustācijām, ko piedāvāt apmeklētājiem. Šajā izstādē ir brīvi ļauts tirgoties, tā kā arī tas būs iespējams. Visi uzņēmēji, kas vēlēsies piedalīties, tiks izvietoti iespējami tuvāk novada stendiem.

Uzņēmējiem, kam ir interese dalībai, lūdzam sazināties ar Alūksnes novada Tūrisma informācijas centru pa tālruni 29130280 vai klātienē Pils ielā 25A, Alūksnē.