Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Glika ozoli

Glika ozoli Alūksne1683.gadā uz dzīvi Alūksnē pārcēlās vācu mācītājs Ernsts Gliks un pabeidza arī sava mūža lielāko darbu – Bībeles tulkošanu latviešu valodā.

1685.gadā pārtulkota Jaunā Derība, bet 1689.gadā – Vecā Derība.

Par piemiņu paveiktajam darbam, Ernsts Gliks mācītājmuižas parkā pretim dzīvojamai ēkai iestādīja divus ozolus – Glika ozolus, kas zaļo vēl šodien.

Blakus tiem atrodas piemiņas akmens ar uzrakstu “Glika ozoli. 1685–1689”, kas simbolizē Svēto Rakstu pārtulkošanas laiku.

loading