Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Dabas māju un Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu atklāšana Veclaicenē

7. jūnijā ar vērienīgu atklāšanas pasākumu Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” Latvijas simboliskās ainavas un kultūras baudītājiem tika atklāti pieci atpūtas un izziņas pieturas punkti- Dabas mājas!

Papildus gleznainās vides atpūtas izziņai un piedāvātājām  iespējām, Kornetos atklāja Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punktu un dabas mājas aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”.Pasākumu pie Ilgāja ezera Dabas mājas vadīja dabas pētnieks Māris Olte, kurš pēc atklāšanas ar interesentiem devās izzinošā pārgājienā līdz Palpiera ezera dabas mājai.

 

Ja vēlies ļauties atpūtai Veclaicenes dabas idillē un veikt Dabas mājas rezervāciju, šobrīd ir jāveic pāris sekojoši soļi, kas aizņems tikai dažas minūtes laika: 

1. solis

Izvēlieties sev piemērotāko un patīkamāko Dabas māju, un vēlamo dienu skaitu! (maksa par vienu diennakti 50,00 EUR, par 7 diennaktīm 299,98 EUR)

2. solis

Noskaidrojiet, vai uz noteikto laiku ir iespēja veikt konkrētās Dabas mājas rezervāciju Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, tic@aluksne.lv, tālr. 25442335, 29130280.

3. solis

Veiciet maksājumu par plānoto laika periodu uz sekojošiem bankas rekvizītiem, maksājuma mērķī norādot pieteicēja vārdu uzvārdu, nosaucot konkrēto Dabas māju un rezervācijas laiku (piemēram, Jānis Bērziņš,  pers.kods. xxxxxx-xxxxx, Vaidavas Dabas māja, 10.06.2019.)

Norēķinu rekvizīti:

Alūksnes novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000018622
PVN reģ. Nr. LV 90000018622
AS „SEB banka” Alūksnes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

4. solis

Maksājuma uzvedumu nosūtiet uz tic@aluksne.lv   

 

Uz tikšanos dabas idillē Veclaicene!

Foto: Māris Šļivka,  Alvits Grīvnieks

Plašāku ieskatu atklāšanas pasākumā skatīt šeit!

loading