Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Izdots materiāls par nacionālo partizāņu piemiņas vietām Alūksnē

Nacionālo partizānu karš Latvijā aizsākās 1944. gada nogalē un ilga gandrīz 12 gadus. Nacionālie partizāni bija nelielas partizānu grupas, kas cīnījās pret padomju okupācijas varu ar partizānu kaujas metodēm. Pēc aptuveniem čekas datiem Latvijā bija uzskaitītas 168 partizānu grupas, un pretošanās kustībā piedalījās ap 20 000 bruņotu cilvēku. Latvijas Nacionālo partizānu apvienība bija aptvērusi visus Latvijas apriņķus. 1944. gada 10. decembrī Stompaku mežos starp Balviem un Viļaku nodibinājās Latvijas Nacionālo partizānu apvienība (LNPA), kuru dibināja Pēteris Supe (“Cinītis”) un viņa desanta grupa. Tās mērķis bija atjaunot neatkarīgu Latvijas Republiku. Uz Stompaku purva salām veidojās bataljona lieluma partizānu nometne. 1945. gada 2. martā notika Stompaku kauja, kuras rezultātā partizāni no aplenktās nometnes izlauzās un atsevišķās grupās sadalījās pa visu apkārtni.
Partizānu grupu apvienošanas darbu LNPA sastāvā veica ģenerālštāba sakaru grupas priekšnieks Antons Circāns (“Vārpa”). Labākai partizānu grupu darbības koordinēšanai, izveidojās reģionālie štābi. Tie turpināja darboties arī pēc tam, kad 1946. gada 1. aprīlī nogalināja Pēteri Supi un 1947. gada 7. jūlijā pie Drustiem krita Antons Circāns. Nacionālo partizānu grupas, kas darbojās Bejas, Mālupes, Mārkalnes, Annas pagastos, apvienojās Alūksnes (“Priedolaines”) sektorā Jāņa Liepača un Jāņa Bitāna vadībā.

loading