Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Pasākumi Pededzē.

16.10.2020      Forums-seminārs „Ak, šīs Pededzes kāzas…,,

Iepazīstināšana ar tradicionālo tautas izpildītājmākslu un apmācības (meistarklases) sekojošās daiļrades jomās:

  • Tautas dziesmas;
  • Tautas dejas;
  • Tautas kustīgās spēles (tajā skaitā tradicionālās rotaļas un sacensības);
  • Senlaicīgie mūzikas instrumenti;
  • Senie amati;
  • Tautas tērpi;

Koncerts.

Mērķis:

  • Iesaistīt tradīciju apgūšanā Pededzes pagasta jaunatni un vidējo paaudzi.
  • Tradīciju popularizēšana, intereses un cieņas pilnas attieksmes pret tautas kultūru veicināšana.
  • Nostiprināt kultūras mantojuma atdzīvināšanas nozīmi kā vērtību.

 

loading