Alūksnes Kultūras centra pasākumu plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā jūnijā

Sporta pasākumi

2. jūnijā no 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā novada kausa izcīņa džudo.
2. jūnijā no 10.00 Pilssalas stadionā Alūksnes novada senioru V sporta spēles.
5. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 Murata ezera apkārtnē orientēšanās sacensības “Horizonts”.
9. jūnijā Alūksnes ezerā spiningošanas sacensības “Eholotes.lv Alūksnes kauss”.
9.-10. jūnijā no 10.00 Pilssalas stadiona pludmales volejbola laukumos Latvijas čempionāts pludmales volejbolā I posms.
12. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 autobusu pieturas „Dzeņi” apkārtnē orientēšanās sacensības “Horizonts”.
16.-17. jūnijā Alūksnes ezerā Latvijas čempionāta spiningošanā no laivām II posms.
19. jūnijā no 16.00 līdz 19.00 Kornetos orientēšanās sacensības „Horizonts”.

Alūksnē

9. jūnijā 22.00 Pilssalas estrādē izlaiduma nakts ballīte kopā ar grupu “Olas”. Ieeja: 6,00 un 8,00 EUR.
14. jūnijā 10.00 pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts piemiņas brīdis.
22. jūnijā 20.00 Pilssalas estrādē Lielās Līgo Lustes ielīgosim Alūksnē kopā ar Valmieras Drāmas teātra dziedošajiem aktieriem, Alūksnes novada amatierkolektīvu dalībniekiem un ballē ar Zigmāru un Edgaru Krūmiņiem. Ieeja: bez maksas.
23. jūnijā no 21.00 Pilssalā Līgo nakts ugunskuri. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā

Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, spogulīt…”.
Kolekcionāra Jāņa Bites seno rotaļlietu izstāde “Rotaļlietu stāsts jeb rotaļlietas ar laika zobu”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu guļamistaba”.
Sezonas izstāžu zālē “Tornītis” izstāde “Bērnības laiks. Toreiz un tagad”.
Kolekcionāra Jāņa Bites dzīvnieku trofeju kolekcijas izstāde.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Asaru senkapi”.
Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13.gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Pasākumi

21. jūnijā plkst. 4.00 Alūksnes ezera krastā „Vējiņos” saullēkta sagaidīšana „Sauksim sauli”.

 

Alūksnes novada pagastos:

Alsviķu pagastā

2. jūnijā 17.00 Alsviķu kultūras namā Bērnu svētki “Kur dzīvo laime?” kopā ar bērnu vokālajiem ansambļiem un solistiem, atrakcijām, dažādām jautrām izdarībām un diskoballīti ar DJ Gagadance. Ieeja: bez maksas.
9. jūnijā 22.00 Alsviķu brīvdabas estrādē (lietus gadījumā kultūras namā) zaļumballe ar Kasparu Maku. Ieeja: 2,50 EUR.
19. jūnijā 10.00 Alsviķu kultūras nama senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku tikšanās – Līgo svētku ieskaņu viesošanās ar praktisku darbošanos pie mājražotājas – pirtnieces Santas Meleces Ilzenē.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Tā literatūra, kas nesakņojas dzīves īstenībā, izputina literatūru” – rakstniekam Jānim Mauliņam – 85, rakstniekam, akmeņkalim Aināram Zelčam – 60, aktrisei Verai Singajevskai – 95, “Ar saknēm ieķēries dzimtajā zemē” – dabaspētniekam Guntim Eniņam – 85, “Reizēm visa dzīves burvība ir tā, ka izvēlamies nepareizo” – Ēriham Marijam Remarkam – 120; tematiskās izstādes: “Domās izstaigāsim sāpju ceļu” – komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena,” “Ņem spēku no Jāņuzālēm, ko tās Tev šovakar sniedz” – Līgo vakars.
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Antonam Stankevičam – 90, rakstniekam Jānim Mauliņam – 85, tematiskās izstādes: “Ceļo vasarā!”, „Līgo svētku tradīcijas un ēdieni”.

Annas pagastā

14. jūnijā 10.00 Ezeriņu kapos Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
22. jūnijā 16.00-24.00 pie Annas kultūras nama ielīgošana – Līgo dekoru darināšana no dabas materiāliem, dejas, apdziedāšana, alus un siera degustācijas, kā arī citas lustes.
Annas bibliotēkā izstādes: ilggadējam Annas skolas direktoram, skolotājam, aktīvam kultūras dzīves veidotājam Aldonim Kozilānam – 90, “Pasaulei jāuzzina par mums, malēniešiem, visa patiesība” – rakstniekam Jānim Mauliņam – 85, “Mēs esam laimīgi un nelaimīgi. Tā laikam ir jābūt” – vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam – 120, “Vasaras saulgrieži”.

Ilzenes pagastā

No 23. maija līdz 12. jūnijam SKIIM centrā “Dailes” Ilzenes pašdarbnieku radošo darbu izstāde.
13. jūnijā 11.00 Ilzenes pamatskolas zālē pasākums senioriem “Dziesmas manai Latvijai”. Pasākumā piedalās Imants Ilgažs no Gulbenes. Ieeja: 1,00 EUR.
14. jūnijā 10.00 Ilzenē ziedu nolikšana pie politiski represēto ilzeniešu piemiņas zīmes.
21. jūnijā 20.00 Ilzenes estrādē vasaras Saulgriežu ielīgošana “Zelta ziedi papardītei”. Saulgriežus iespēlēt, iedziedāt un iedejot aicina pašdarbības kolektīvi. Pasākuma gaitā iesaistīsimies arī akcijā “Izgaismo Latviju”. Katrs dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni. Ieeja: bez maksas.
23. jūnijā 12.00 pie SKIIM centra “Dailes” jau 15. reizi notiks tradicionālais velobrauciens “Līkloči papardēs”. Reģistrēšanās velobraucienam sacensību dienā no 10.30 līdz 11.30. Pulksten 12.00 starts bērnu un senioru braucienam, 12.30 starts sporta klasei un tautas klasei.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes “Rakstnieks ar malēnieša raksturu” (J. Mauliņam – 85), “Dabas nianses L. Līvenas dzejā” (L. Līvenai – 75), “Latviešu tautas tradīcijas un ticējumi vasaras saulgriežos”, pasākuma “Līkloči papardēs” atspoguļojums preses slejās”.

Jaunannas pagastā

6. un 7. jūnijā Jaunannā Mākslas plenērs.
21. jūnijā no 20.30 Jaunannas Zaķusalā piedalīsimies Vislatvijas akcijā „Izgaismo Latviju” – Latvijai 100 (20.30 – pulcēšanās, ugunskura iekārtošana. Katrs akcijas dalībnieks aicināts līdzi nest savu malkas pagalīti, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni, 21.00 – 21.30 ugunskuru iedegšana, 21.30 – pie visiem ugunskuriem apkārt Latvijai kopīgi tiek dziedātas spēka dziesmas Latvijai, 22.00 – Latvijas valsts himna).
23. jūnijā 23.00 Jaunannas Zaķusalas estrādē Līgo nakts zaļumballe (spēlē grupa „Rakari”). Ieeja: EUR 2,50.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Lec, saulīte, lec, saulīte!” – vasaras saulgriežu laikam veltīta izstāde, „Ar mīlestību, deju un dziesmu Latvijai” – Dziesmu un deju svētki un jaunannieši tajos.

Jaunalūksnes pagastā

13. jūnijā 11.00 izzinošs brauciens senioriem pa Jaunalūksnes pagastu un Alūksnes pilsētu. Informācija pa tālruni 25775584.
20. jūnijā 21.00 Kolberģī pie strūklakas dziesminieka Ērika Loka un ģitārista Andra Grīnberga akustiskais koncerts. Ieeja: EUR 3,50.
No 20. jūnija līdz 31. jūlijam Kolberģa tautas nama foajē kolberģieša Sergeja Jolkina gleznu izstāde.
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes “Bērnu siržu pavēlniece un draugs”, V. Singajevskai – 95 (01.-15.06.), “Ņem spēku no Jāņu gaismas, kas pakalnos gaiši spīd” (10.-25.06.), “Bezaplinku runātājs – Jānis Mauliņš” (07.-30.06.), Jauno grāmatu diena (20.06.).

Jaunlaicenes pagastā

2. jūnijā 19.00 Jaunlaicenes tautas namā E. Cālīša 3 cēlienu komēdija “Mūža maize” Jaunlaicenes amatierteātra “Jumts” iestudējumā. Ieeja: 2,00 EUR, pensionāriem 1,50 EUR.
2. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes atklāšanas balle. Par balles mūziku gādās “Ballīšu orķestris” no Valmieras. SUPER deju mūzika dažādām gaumēm! Ieeja: 3,00 EUR (lietus gadījumā balle notiks tautas namā).
21. jūnijā no 20.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādes teritorijā akcija “Izgaismosim Latviju”! Esiet aicināti ierasties tautas tērpos, līdzi ņemot malkas pagali un “ziedu” (graudus, pērnā gada vainagus, avota ūdeni) ugunskuram, lai ar rotaļām, dziesmām un cienāšanos pulksten 22.00 iedegtu ugunskuru!
22. jūnijā 22.30 Jaunlaicenes brīvdabas estrādē ielīgošanas balle. Nelaužot tradīcijas, ballē par mūziku gādās grupa “Putukvass”, par dancošanu – iepriekšējā gada un šī gada balles apmeklētāji! Ieeja: 3,00 EUR. Līgām un Jāņiem, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, atlaide 50% (lietus gadījumā balle tautas namā).
29. jūnijā “Latvijai 100” pasākums “Iepazīsim Alūksnes pilsētu”. Ekskursija jaunlaiceniešiem. Iespēja iepazīt Alūksnes pilsētu šodien. Interesentiem pieteikties līdz 20. jūnijam Jaunlaicenes bibliotēkā vai pa tālruni 29123994.
Jaunlaicenes muižas muzejā pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”,
izstāde ar līdzdarbošanos „Mana Latvija, Malēnija mana”,
izglītojošās nodarbības „Rotaļas un blēņas” – senu rotaļlietu iepazīšana un mācīšanās tās pagatavot, „Dārgumu meklēšana” – Jaunlaicenes muižas iepazīšana un apslēpto dārgumu meklēšana,
lekcija „Malēnieši un viņu valoda” – nopietni un jokojoties par Ziemeļaustrumvidzemes iedzīvotājiem, viņu raksturu un valodu,
pasākumi: kāzu un krustabu pasākumi, dzimšanas dienas pasākumi gan bērniem, gan pieaugušajiem, tematiskie pasākumi ģimenēm, draugiem, darba kolektīviem un domubiedriem.
Citas muzeja piedāvātās nodarbības un lekcijas skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā

Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā:
19.05.-19.09. izstāde “Gatavs uznācienam”. Izstādē apskatāmi amatnieku – kurpnieka, drēbnieka, friziera un fotogrāfa – piederumi no 20. gs.
12.06.-16.06. bērnu un jauniešu vasaras nometne “Amatam ir zelta pamats”. Aicinām pieteikties 10 – 12 gadus vecus bērnus un jauniešus. Dalības maksa – 25,00 EUR. Pieteikties var līdz 08.06 pa tālruņiem 25664436, 26563597, e-pasts: atesmuzejs@aluksne.lv.
21. jūnijā Akcijas „Izgaismo Latviju” norise Viktora Ķirpa Ates muzejā: 21.00-21.30 – ugunskura iedegšana; 21.30 – spēka dziesmas Latvijai, 22.00 – Latvijas Valsts himnas dziedāšana. Akcijas “Izgaismo Latviju” kulminācijā ir aicināts piedalīties ikviens no mums, līdzi ņemot draugus un, vēlams, arī kādu malkas pagali, lai ar savu nesumu stiprinātu kopīgo uguni.
30. jūnijā 20.00 projekta – velobrauciena “Velomūzika” dalībnieku koncerts. Muzicēs: Kārlis Kazāks, Juris Kroičs, Māris Bīmanis, Kaspars Tobis – koncerts. Ieeja koncertā bez maksas.
Izglītojošās programmas:
“Čaklā bitīte” – stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām,
“Veļas diena” – sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli,
“Neba maize pati nāca” – stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus,
kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu,
“No linu pogaļas līdz kreklam – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos;
izzinošas ekskursijas ar līdzdarbošanos visām vecuma grupām.
2. jūnijā 18.00 pie Kalncempju pagasta pārvaldes ēkas Kalncempju sabiedriskais centrs aicina uz pagasta pašdarbnieku un viesu koncertu brīvā dabā “Ieraudzīt mirdzumu rasas lāsē…”. Ieeja brīva.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: rakstniekam Jānim Mauliņam – 85.

Liepnas pagastā

2. jūnijā 19.00 Liepnas brīvdabas estrādē “Saidupīte” 2. Tautas muzikantu saiets un vasaras sezonas atklāšanas pasākums.
21. jūnijā no 18.00 pie Liepnas tautas nama Saulgriežu svētki ar siera siešanu, vainagu vīšanu un akcijas “Izgaismo Latviju” ugunskuru iedegšanu.
23. jūnijā 20.00 Liepnas brīvdabas estrādē “Saidupīte” Līgo svētki ar Liepnas dramatiskā kolektīva “Troksnis” izrādēm un zaļumballi kopā ar muzikantu Andri no Litenes.
Liepnas pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: “Dzīve ir kā rotaļbumba” – Ēriham Marijam Remarkam – 120 (1.-29.06.), Līgo un Jāņu svētku tradīcijas (18.-25.06.), “Nāc un izkrāso savu mandalu!” (1.-25.06.).

Malienas pagastā

Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Mans mūžs – kā puķe” (aktrisei V. Singajevskai – 95), “Dižkoki kliedz klusējot” (dabas pētniekam G. Eniņam – 85), “Pasaulei jāuzzina par mums, malēniešiem…” (rakstniekam J. Mauliņam – 85), “Es dziedāšu par tevi Tēvu zeme” (1941. gada jūnija deportācijas Latvijā), “Īsa, īsa Jāņu nakts”.

Mālupes pagastā

2. jūnijā 18.00 Mālupes brīvdabas estrādē trešais līnijdeju grupu sadancis Mālupē „Sapnis vasaras naktī”.
13. jūnijā 18.00 pie Mālupes Saieta nama otrā nūjošanas nodarbība.
21. jūnijā 14.00-16.00 pie Mālupes Saieta nama akcijas „Izgaismo Latviju” ietvaros radošā darbnīca – darināsim saulgriežu dekorus no dabas materiāliem.
21. jūnijā Mālupē akcijas „Izgaismo Latviju” pasākums „Smelies spēku Pededzes krastos”: 20.00 pulcēsimies pie Mālupes pagasta pārvaldes gājienam uz brīvdabas estrādi. 21.00 Mālupes brīvdabas estrādē ugunskura iedegšana. Kopā izdziedāsim spēka dziesmas Latvijai.
23. jūnijā 10.00 pie Mālupes Saieta nama ielīgosim Jāņu dienu – siesim sieru, pīsim vainagus, līgodami apciemosim Līgas un Jāņus.
Mālupes bibliotēkā literatūras izstādes: „Es domāju, ka spēlēšu zīdā un samtā…” – labākajam Karlsonam – Verai Singajevskai – 95, „Katrai pļavai savi ziedu raksti, katram gadalaikam citi ziedi un krāsas” – dabas pētniekam Guntim Eniņam – 85, „Jāņu diena lepni nāca” – literatūras un līgo pušķu izstāde.

Mārkalnes pagastā

8. jūnijā 22.00 Mārkalnes pagasta atpūtas vietā „Lakstīgalas” zaļumballe kopā ar Lauri.
21. jūnijā Mārkalnes pagasta atpūtas vietā „Lakstīgalas” Vasaras saulgriežu ieskandēšana „Izgaismo Latviju!”: 20.00 radošā darbnīca, 21.00 no līdzi paņemtajām malkas pagalēm veidosim ugunskuru un iedegsim to.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: „Grāmatas skolēniem vasaras brīvdienām”, “Aktrisei Verai Singajevskai – 95”, „Līgo svētku ieskaņās”, jaunākās literatūras izstāde „Vasara”; akcija „Dāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam – Latvijai 100!”.

Pededzes pagastā

22. jūnijā 20.00 Pededzē Līgo vakars. Kopīga ugunskura iedegšana, Līgu un Jāņu sveikšana.
Pededzes tautas namā ekspozīcija “Iemūžināts laiks – paletē stils, siluets un līnijas” – Latvijai 100 gadi.

Veclaicenes pagastā

7.-8. jūnijā Veclaicenes pagastā jauniešu pārgājiens „Pretī vasarai”. Pulcēšanās 15.00 pie Veclaicenes pagasta pārvaldes ēkas. Maršruts: Korneti-Drusku pilskalns-Naudas akmens-Peļļu gravas-Paganamā-Korneti.
14. jūnijā 15.00 Veclaicenes bibliotēkā „Jo vakar skanēja si mažors” (J. Mauliņam – 85). Pēcpusdiena ar lasījumiem.
15. jūnijā 14.00 Veclaicenes tautas namā pensionāru pasākums „Sanāksim kopā un iedegsim prieku…”. Viesosies Apes novada senioru radošā apvienība „Lapsenes”.
21. jūnijā 20.00 Veclaicenes pagastā „Cukurkalnā” Vasaras saulgriežu ielīgošana „Izgaismo Latviju” (ugunskurs uz Igaunijas-Latvijas robežas). Cikla ietvarā „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” pasākums „Cukurkalns un tā apkārtnes 9 kalni”. Noiesim 1 sirdskilometru un tad pulcēsimies pie ugunskura, lai nodziedātu spēka dziesmas Latvijai un Igaunijai, plkst. 22.00 kopā ar visu Latviju vienlaikus nodziedāsim Latvijas valsts himnu.

Zeltiņu pagastā

1., 5., 26. un 29. jūnijā no 12.00 Zeltiņu tautas namā projekta “Dots devējam atdodas” nodarbību ciklā “Latviski, tas ir stilīgi” bērni un jaunieši apgūs prasmes ģērbties un izvēlēties aksesuārus, ko var pagatavot savām rokām, kas ir stilīgi, mūsdienīgi, bet pauž patriotismu un rada piederības sajūtu Latvijas valstij. Tiks darināti stilīgi auduma maisi, kas aizstās plastmasas maisus, tos bērni izmantos paši un vedīs dāvanā arī saviem draugiem uz aprūpes centriem. Tiks gatavotas trīs tērpu kolekcijas, ko Zeltiņu bērni demonstrēs ciemojoties aprūpes centros, šo tērpu sastāvdaļas būs arī dāvanās (T krekli ar bērnu zīmējumiem, izšuvumiem, pašu gatavotas aproces, apsveikuma kartītes, piespraudes). Uz nodarbībām jāpiesakās iepriekš pa tālruni 29492284.
22. jūnijā Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāla pasākuma ikvienam „Mizojam, ka prieks” 2. posms “Alpu pļavas” nekustamajā īpašumā “Alpi”. Reģistrēšanās no plkst. 20.30 – 21.15, no plkst. 21.15 – 21.25 sacensību atklāšana, no plkst. 21.30 – 22.00 starta vingrošana dalībniekiem un līdzjutējiem, starts plkst. 22.00.
22. jūnijā 19.00 Zeltiņu estrādē Gulbenes Tautas teātra izrāde – Ā. Alunāns “Mūsu pokāls”, režisore E. Siļķēna. Tērpu māksliniece – Gulbenes mākslas pedagoģe Rudīte Liepiņa. Muzikālo ietērpu izrādei radījis Valdis Zilveris. Ieeja: 2,50 EUR, bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez maksas.
22. jūnijā 23.00 Zeltiņu estrādē Līgo svētku ieskaņas ballīte “Ziedu nakts burvība” pie kopīga ugunskura kopā ar DJ Dzintaru. Ieeja: bez maksas.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes “Mans mūžs” (V. Singajevskai – 95), “Latviskā dzīvesziņa” – Līgo diena, Jāņi, Pēteri.
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Poga Latvijas mētelī”, “Latvijas sardzē”, foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā

19. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna tautas nama pasākums bērniem “Ielīgosim Jāņu dienu pļavu ziedu vainagā”. Iepazīsimies ar vasaras saulgriežu – Jāņu senajām tradīcijām, piedalīsimies viktorīnā par vasaras saulgriežiem, mācīsimies pīt ziedu vainagus, iekrāsosim mūsu vasaru.
27. jūnijā 11.00 pie Māriņkalna tautas nama saturīgi un interesanti pavadīsim laiku dabas izziņas darbnīcā un spēlēsim spēles.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstādes: “Stāsti par savdabjiem, kurus dēvē par malēniešiem” – rakstniekam J. Mauliņam – 85, “Dižkoki – manas dzīves būtiska sastāvdaļa” – dabas pētniekam G. Eniņam – 85, “Līgodama vien atnāca, tā līksmā Jāņu diena, Pār siliem, pār mežiem, ienāk manā sētiņā”, “Grāmatu kokteilis tavām vasaras brīvdienām”; pasākumi: ,,Mūsu puses 100 kalni, tos izzini un iepazīsti” – Cukurkalns un tā apkārtnes kalni (sadarbībā ar Veclaicenes pagastu), “Ielīgosim Jāņu dienu pļavu ziedu vainagā” (pasākums bērniem skolas brīvdienās).

Lasīts reizes
loading