Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

KAS NOTIEK?

                                   

Apmeklējiet izdaudzinātos Alūksnei raksturīgos pasākumus:
sniegoto Alūksnes ziemas ralliju 
janvārī, ūdens moto sporta čempionātu vasarā, Bānīša svētkus vai Alūksnes pilsētas svētkus augustā, kaut nedaudz uzzinot par Kapu svētkiem Latvijā. Piedalieties pierobežas tradicionālajos godos – masļeņicas ziemas priekos Pededzē februāra beigās, izbraucot zirga pajūgā, lustējoties kopā ar folkloras zinātājiem un ēdot bļinus. Drēgnos rudens vai sniegotos ziemas vakarus pavadiet mūsdienīgajā koncertzālē Alūksnes Kultūras centrā!

 

 

    

 

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā

Atgādinām, ka kultūras, sporta un izklaides pasākumi notiek atbilstoši valstī attiecīgajā laikā noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem.

Sporta pasākumi novadā

8. septembrī no pulksten 16.00 līdz 19.00 a.p. “Lūšakrogs” apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības.

15. septembrī no pulksten 16.00 līdz 19.00 a.p. “Zīles” apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības.

20. septembrī no pulksten 10.00 Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas angārā Alūksnes novada atklātais čempionāts galda tenisā.

22. septembrī no pulksten 16.00 līdz 18.00 Rezakas apkārtnē orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensības.

29. septembrī no pulksten 16.00 līdz 18.00 pie dzelzceļa stacijas “Alūksne” orientēšanās seriāla “Horizonts” sacensību pēdējā kārta.

 

Alūksnē

5. septembrī 12.00 Alūksnes Kultūras centrā TLMS “Kalme” audējas Ligitas Plienas izstādes “Bij’ man raibi dzīpariņi…” atklāšana. Ieeja: bez maksas.

5. septembrī no 13.30 pie Alūksnes Bānīša stacijas Alūksnes Bānīša svētki retro ritmos. Programma www.aluksne.lv.

 

Alūksnes muzejā

Pasākumi

5. septembrī 12.00 tikšanās ar mākslas zinātnieci Ilonu Auderi, mākslinieku Robertu Muzi, tekstilmākslinieci Elīnu Lūsis-Grīnbergu un gleznotāju Agati Muzi sarunā par tekstilmākslinieces Ainas Muzes un rotu mākslinieka Aiga Audera radošo devumu mākslas un kultūras telpā.

10. septembrī 16.00 gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstādes “Veltījums Alūksnei” atklāšanas pasākums.

26. septembrī 15.00 Eiropas Kultūras mantojuma dienu ietvaros pastaiga pa Alūksnes muižas parku ar stāstījumu par parka vēsturi, mazajām arhitektūras formām un dendroloģisko daudzveidību. Tikšanās Alūksnes Jaunajā pilī. Dalības maksa: pieaugušajiem – 2,50 EUR, skolēniem, pensionāriem – 1,00 EUR.

Mainīgās izstādes

Gleznotāja Pētera Postaža jubilejas izstāde “Veltījums Alūksnei”. Gleznotāja P. Postaža daiļradi raksturo tematiska daudzveidība. Jebkas apkārtējā pasaulē – redzamā un neredzamā – ir iemesls gleznas tapšanai. Mākslinieks saka, ka māksla ir doma formā. Izstāde aplūkojama no 10. septembra.

Normunda Laņģa darbu izstāde “Varde zelta podā sakuļ krējumu sviestā”. Radīšanas procesā keramiķis katru detaļu individuāli pielāgojis, apstrādājis un piestiprinājis īstajā vietā, tā, lai finālā mākslas darbs būtu ne tikai unikāls, bet arī solīds. Izstāde aplūkojama vasaras izstāžu zālē – Ledus pagrabs.

Ainas Muzes piemiņas izstāde “Bezgalīgais pavediens”. Mākslinieces tekstili ir apliecinājums tam, ka viņas daiļradi allaž caurvij rūpes par Latvijas vēsturi un kultūru kā patiesu un saudzējamu vērtību. Izstāde aplūkojama līdz 5. septembrim.

Aiga Audera rotu izstāde “Daba un rotas”. Par mākslinieka rotām tapuši dažādās kompozīcijās savienoti dabas elementi – smalki sakņu vijumi, jūras nogludināti priekšmeti, meža veltes un dabas veidojumi, ko akcentē Latvijas dārgakmens – dzintars. Izstāde aplūkojama līdz 5. septembrim.

Edvīns Šakalis – kalējmeistars izstādē “Iezvanos zvanā”. Mākslinieks māk uguni kā jaunu meiteni apčubināt, māk laktu un veseri pārvērst svilpavniekā, kura sasauktās un izdziedātās melodijas pārtop īstos mākslas darbos. Izstāde aplūkojama vasaras izstāžu zālē – Apaļais tornītis. 

Viļņa Blūma foto izstāde “Alūksne toreiz un tagad”. Izstādē Alūksnes vecmeistaru fotogrāfijās redzama Alūksne gan 20. gs. sākumā, gan Pirmās brīvvalsts laikā, savukārt alūksnietis fotogrāfs Vilnis Blūms uzlūko šīs vietas ar šodienas skatījumu. Izstādē vienuviet skatāmas pilsētas ainavas toreiz un šodien.

Jāņa Medmana privātās mēbeļu kolekcijas izstāde “19. gs. muižkungu guļamistaba”. Izstādē apskatāmas 19.-20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbeles.

Tematiskā izstāde

Izstāde “No trimdas Latvijā – Austras Lindes 120 tautu meitu miniatūras”. Izstādi veido 120 tautumeitu miniatūras etnogrāfiskajos latviešu tautas tērpos, kurus pagājušā gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados darinājusi trimdā ASV dzīvojusi novadniece Austra Linde (dz. Ķauķis).

Pastāvīgās ekspozīcijas

Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”. Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.

Digitāla izstāde “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”. Izstāde ļauj ieskatīties un saprast, kā vēsturiskās norises ietekmējušas un mainījušas pilsētas dzīvi un tēlu, vēstot par norisēm dažādās dzīves jomās laika posmā no 1918. līdz 2017. gadam.

“Fītinghofu zelta dzīsla Alūksnē”. Ekspozīcijas pamatā fotomateriāli un citas vizuālas un tekstuālas liecības par Fītinghofu dzimtu un tās devumu Alūksnei.

“Pa 7. Siguldas kājnieku pulka pēdām”. Izstāde veltīta pulka dibināšanas simtajai gadadienai un tajā apskatāmas Alūksnes muzeja, Latvijas Kara muzeja, privātkolekcionāru, kā arī alūksniešu deponētās vēstures liecības par pulka dibināšanu, cīņām Latvijas Neatkarības karā un miera gadiem Alūksnē.

“Leo Kokle. Mākslinieka istaba”. Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.

“Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”. Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

“Totalitārajā režīmā cietušo piemiņas istaba”. Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes: “Klusiem soļiem rudens nāk…” I. Trimalniece (rudens motīvi latviešu dzejā un mākslā, 01.09- 30.09. abonementā), “Eiropas valodas” (01.09.-30.09. lasītavā); “Te ir mana māja. Te ir mans tētis…” (veltīta Tēvu dienai 01.09.-30.09. bērnu literatūras nodaļā), “Mazi dzejoļi mazajiem” (01.09.-30.09. bērnu literatūras nodaļā).

 

Pasākumi, izstādes:

01.09.-30.09. izstāde “Skan skolas zvans no pagātnes…” (lasītavā),

02.-04.09. plkst. 10.00-18.00 sarunu festivāla “LAMPA” diskusiju kopā skatīšanās Alūksnes pilsētas bibliotēkā. Laipni aicināts ikviens apmeklētājs!

08.09. plkst. 12.00 VKKF projekta “Rakstnieks + grāmata + lasītājs = lasītprieks!” ietvaros tikšanās ar bērnu grāmatas autoru Mārtiņu Zuti (bērnu literatūras nodaļā),

10.09. plkst. 16.00 “Melnas notis un tik krāsaini likteņi” tikšanās ar muzikoloģi, žurnālisti un grāmatu autori Daigu Mazvērsīti,

11.09. plkst. 17.00 Lauris Valters: tikšanās dzejā un mūzikā “Visumā Veidoti Vārdi”. Pie Alūksnes Mākslas skolas, lietus gadījumā – Kultūras centrā. Ieeja: bez maksas,

01.09.-30.09. “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” grāmatu lasīšana pilsētas bērnudārzu audzēkņiem (bērnu literatūras nodaļā),

28.09. Jauno grāmatu diena (abonementā).

 

Alsviķu pagastā

3., 10., 17., 24. septembrī 10.00 Alsviķu bibliotēkas telpās Strautiņos senioru grupas apmācības datorzinībās.

9., 16., 23., 30. septembrī 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.

16. septembrī 10.00 Alsviķu pagasta Karvā senioru kopas “Noskaņa” ikmēneša tikšanās – sportiskas aktivitātes.

23.-30. septembrī Alsviķu pagasta teritorijā Eiropas sporta nedēļas “Piecelies un piecel citus!” ietvaros sportiski atraktīvas aktivitātes maziem un lieliem pagasta iedzīvotājiem (sīkāka informācija sekos).

5. oktobrī 10.00 Alsviķu kultūras namā viesojas leļļu teātris “Tims” ar muzikālo leļļu izrādi bērniem “Ceļojums”. Ieeja: 2 EUR.

Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Klusums kā lietus līst skanēdams, Vai tu dzirdi, vai tu dzirdi, kā klusums līs?” – rakstniekiem Vladimiram Kaijakam – 90, Melānijai Vanagai – 115, Agatai Kristi – 130, dzejniekam, dramaturgam Rainim – 155, Velgai Krilei – 75; tematiskā izstāde: ” Valodu diena Eiropā”; Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija.

 

Annas pagastā

10. septembrī 11.00 Annas kultūras namā Dzejas dienas pasākums “Vēl mazumiņu dzejas spēka rast…”. Skanēs Vitas Vīksnas dzeja un dziesmas ar dzejnieces vārdiem.

Annas bibliotēkā izstādes: “Mūžs uzrakstīts dzejoļos un stāstos”, novadniecei literātei Vitai Vīksnai – 85; “Spilgti raksturi, skaudri likteņi…”, rakstniekam Vladimiram Kaijakam – 90; “Skan bērnubērniem viņa vārds un darbs…”, dzejniekam Jānim Rainim – 155; “Rit mūži mūžībā…”, rakstniecei Melānijai Vanagai – 115.

 

Ilzenes pagastā

10. septembrī Ilzenes bibliotēkā izstāde “Dzeja, kas sasilda sirdi”  – bibliotēkas  lasītāju ieteiktās dzejas grāmatas.

26. septembrī 12.00  SKIM centrā “Dailes” radoša darbnīca “Magoņu laiks”. Filca ziedu veidošanu vadīs Iveta Cigle no Litenes. Lūgums pieteikties pa tālruni  29140752.

 

Jaunannas pagastā

17. septembrī 18.00 Jaunannas tautas namā rotu gatavošanas meistardarbnīca ar Leldi Gustu. Pieteikšanās un informācija par pasākumu pa tālruni 29495371.

26. septembrī 17.00 Jaunannas tautas namā vietējo mākslinieku izstādes atklāšana, zīmēšanas un gleznošanas meistardarbnīcas “Radošums procesā”. 

27. septembrī 11.00 Jaunannas tautas namā Svētdienas bērnu rīts ar jauniešu klubu “Tikšķis”.

Jaunannas bibliotēkā literatūras izstādes: “Katram ir savs Rainis…” – dzejniekam, dramaturgam Rainim – 155,  “Detektīvromānu karaliene” – rakstniecei Agatai Kristi – 130.

 

Jaunalūksnes pagastā

2. septembrī 17.00 Kolberģa tautas namā leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde bērniem “Ceļojums”. Ieeja: 2,00 EUR.

16. septembrī Jaunalūksnes senioriem izzinošs brauciens pa Ziemeļlatgali (Egļavas mežniecības muzejs, Viļakas pilsēta, zemnieku saimniecība “Kotiņi”, Rekovas dzirnavas, Baltinavas amatnieku centrs un katoļu baznīca, Balvu novada muzejs. Informācija un pieteikšanās pa telefonu 25775584 līdz 11. septembrim.

No 18. septembra Kolberģa tautas nama foajē apskatāma Dainas Rudzītes gleznu izstāde.

Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstāde: “Kas zina, ko grib – spēj, ko grib” Rainim  – 155;

2.-4. septembrī sarunu festivāla LAMPA kopā skatīšanās (sīkāka informācija pa tālruni 64354028);

8. septembrī 15.00 “Dzeja dziedē – tā tas ir…” Jaunalūksnes bibliotēka un Kolberģa tautas nams aicina uz Andra Baltača Dzejas dienu koncertstāstu “Es būšu klāt”. Ieeja: bez maksas.

 

Jaunlaicenes pagastā

Jaunlaicenes muižas muzejā

pamatekspozīcija “Jaunlaicenes muiža” – par Jaunlaicenes muižu un tās apbūvi, Vidzemes muižu apsaimniekošanu un sadzīvi, baronu fon Volfu dzimtu;

izstādes:

“Noklusētā varonība Latvijas Neatkarības karš 1918.-1920.” – par Latvijas Neatkarības kara norisi, Ziemeļlatvijas armijas sākumu un kaujām par Ziemeļvidzemes atbrīvošanu virzienā no Apes uz Alūksni,

“Ja ikviens tik zemē sētu” – par ražas novākšanas un pārstrādes rīkiem un metodēm no 19. gs. līdz 20. gs. vidum,

izglītojošās nodarbības un tematiskie pasākumi dažāda vecuma apmeklētājiem. Sīkāku informāciju var iegūt zvanot tālr. 29356277

 

Kalncempju pagastā

12. septembrī 11.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākums “Pļaujas svētki Ottesmuižā”. Moto: “Ražas laiks – kāzu laiks”. Vidzemes lauku sētas darbu darīšana, dziedāšana, dancošana un andelēšanās. Programma: www.atesmuzejs.aluksne.lv.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā līdz 30. septembrim – izstāde “Vasara – kāzu laiks!”; līdz 30. novembrim – izstāde “Stāv dzirnas zaļā ielejā”. Izstāde veltīta Ottes dzirnavu 225 gadu pastāvēšanai;

izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas:

“Čaklā bitīte” – stāsts par bitēm un medu pirmskolas un jaunākā skolas vecuma bērnu grupām;

“Veļas diena” – sārma gatavošana, veļas mazgāšana ar koka veļas mazgājamo mašīnu, velēšana, gludināšana ar ogļu gludekli. Piedāvājums spēkā āra apstākļos. Programma piemērota dažādu vecumu auditorijai. Jaunākajiem apmeklētājiem tā papildināta ar multiplikācijas filmu par darbu norisi;

“Neba maize pati nāca” – stāsts par maizes ceļu no grauda līdz maizes kukulim, izmantojot muzeja krājuma priekšmetus. Programma piemērota dažādu vecumu apmeklētājiem;

“No linu pogaļas līdz kreklam” – stāsts par linu audzēšanu un apstrādi ar aktīvu līdzdarbošanos;

“Koka pārvērtības” – izzinoša un aktīva programma par dažādu koku pielietojumu sadzīvē un attēlojumu folklorā;

“No aitas sprogas līdz vilnas zeķei” – iepazīstina ar vilnas apstrādes procesu pēc nocirpšanas un vilnas izmazgāšanas, dodot iespēju praktiski izmēģināt vilnas plucināšanu, sukāšanu, vērpšanu, dzijas šķeterēšanu un adīšanu;

kāzu programma “Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.

 

Liepnas pagastā

3. septembrī 14.00 Liepnas tautas namā leļļu teātra “Tims” izrāde “Ceļojums”.

4. septembrī 12.00 Liepnas tautas namā aicināti pagasta seniori uz sarunu par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem, tajā skaitā senioru atpūtas pēcpusdienas pasākuma rīkošana. Cita info pa tālruni 28743064.

12. septembrī no 10.00 Liepnā ģimenes pasākums lieliem un maziem “Sporto ar tēti!” pulcēšanās pie Liepnas tautas nama.

26. septembrī no 10.00 Miķeļdienas pasākums: tirdziņš – aicināti amatnieki, mājražotāji, tirgotāji pieteikties pa tālruni 29438300, 15.00 Žīguru kultūras nama amatierteātris “Virši” izrādes “Ontans i Anne” 5. daļa “Ontans i plāšniki”.

27. septembrī Liepnas kapsētās svecīšu vakari: Saidu  kapos – 16.00, Sprinduļkalna  kapos – 17.00, Liepnas kapos – 18.00.

Liepnas pagasta bibliotēkā “Skolas ikdiena – bibliotēka” (2. klasei un bērnudārza bērniem) ekskursija bibliotēkā, viktorīna zinātkārajiem, spēle          (25.09.); Skolas ikdiena – bibliotēka” (skolēniem) grāmatu apskati, viktorīna par izlasītajām grāmatām (12.09.), grāmatu izstāde “Jaunākais – dzejas dienai” (3.-28.09.).

 

Malienas pagastā

14. septembrī 13.00 Malienas tautas namā tikšanās ar jauno dzejnieci Kristīni Bogdanovu. 

Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Rudentiņš bagāts vīrs”, “Pagātni nedrīkst aizmirst”! (rakstniecei M. Vanagai – 115); 8. septembrī Lasītpratības un rakstītpratības diena.

 

Mālupes pagastā

5. septembrī 10.00 Mālupes Saieta namā Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas pasākums “Satiec savu meistaru 2020”. Izmantojot dzijas, kas krāsotas no augu izcelsmes krāsvielām, varēs apgūt dažādu zeķu valnīšu adīšanu un ziedainās jostas aušanu.

26. septembrī 18.00 Svecīšu vakars Mālupes kapos.

30. septembrī 18.30 Mālupes Saieta namā pašdarbības kolektīvu dalībnieku tikšanās “Sanākam, sadziedam, sadancojam!”.

Mālupes pagasta bibliotēkā literatūras izstādes: “Griba dara lielu arī mazo, ideja panāk reālo” – dzejniekam, dramaturgam Rainim 155, “Kā tas var būt, ka debesis izskatās tikpat tālu…” – rakstniekam Sudrabu Edžum – 160, “…ja tik ilgi vēro un tik pamatīgi iepazīst cilvēkus, tad gan neko labu no viņiem vairs nevar gaidīt…” – angļu rakstniecei Agatai Kristi 130; “Lasīt ir forši” – Starptautiskā lasītprasmes diena 8. septembrī.

 

Mārkalnes pagastā

2. septembrī no 13.00 līdz 16.00 Mārkalnes tautas namā bezmaksas seminārs “KOPIENAS IZAUGSMEI. KĀPĒC UN KĀ?” Semināru vada neformālās mācīšanās fasilitatore, koučs Ilze Zvejniece.

9. septembrī 12.00 ekskursija pa Mārkalni. Maršruts: “Mārkalnas bruģis”, SIA “A UN A” palešu ražotne, z/s “Sauleskalns” (pieteikties pa tālruni 25662273).

13. septembrī 12.00 Tēvu dienas pasākums pie Mārkalnes bibliotēkas. Jaunannas bērnu teātris “EJam” ar uzvedumu “Reiz kādā karaļvalstī…”. Pēc uzveduma spēles un atjautības uzdevumi, Zemessardzes 31. kājnieku bataljona aktivitātes. Ieeja: bez maksas.

Mārkalnes pagasta bibliotēkā jaunākās literatūras izstāde “Pretī rudenim”; Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatu izstāde “Mārkalnes pagasta bibliotēka kā atbalsta bibliotēka”.

 

Pededzes pagastā

26. septembrī 16.00 Kūdupes kapos svecīšu vakars.

Pededzes bibliotēkā 3.-10. septembrī Jauno grāmatu izstāde – apskats, 3. septembrī sarunu tiešraides skatīšanās festivāla LAMPA ietvaros, 10. septembrī Dzejas dienu pasākums “Mans mīļākais dzejolis”.

 

Veclaicenes pagastā

No 7. septembra Veclaicenes bibliotēkā izstāde ar līdzdarbošanos “Mani labie vārdi Veclaicenei”.

 

Zeltiņu pagastā

26. septembrī 15.00 Zeltiņu tautas namā Sandris Dubovs sadarbībā ar komponistu Gaiti Lazdānu aicina uz koncertprogrammu “Nāc pie manis, Princesīt!”. Jaunā koncertprogramma ir kā radīta Sandra temperamentam un būtībai. Tā pielāgota mūziķa aktivitātei, smaidam un sirsnīgumam uz skatuves. Komponists, kopā ar mākslinieku īpaši izmeklējuši muzikālo materiālu, lai klausītājam zālē ir nepārprotama pārliecība, ka dziesmas radītas katram no mums. Ieeja: 4,50 EUR, biļetes pārdošanā no 14. septembra, informācija pa tālruni 29492284.

26. septembrī 18.00 Zeltiņu kapos svecīšu vakars.

1. oktobrī 10.00 Zeltiņu pagasta seniori aicināti doties izglītojošā un izklaides braucienā “Skaists bij’ tēva novadiņš”, lai iepazītos ar jaunākajiem piedāvājumiem Alūksnes novada kultūras, tūrisma un uzņēmējdarbības jomās. Pieteikšanās līdz 24. septembrim, zvanot pa tālruni 29492284 (Gunitai).

Zeltiņu bibliotēkā: literatūras izstādes “Kaut kas pašam savs” (V. Kaijakam – 90), “Dzejas mīlestībai ir rudens krāsas”, “Zelta sietiņš sidrabu sijā” (Rainim – 155).
Zeltiņu vēstures krātuvē
: pastāvīgās ekspozīcijas “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam), “Nesenā pagātne”, “Novadnieku istaba”, “Mana skola Zeltiņos”, fotostāsts “Gadsimtu vējos šūpojoties”; ekskursijas uz bijušo PSRS kodolraķešu bāzi Zeltiņos gida pavadībā (lūgums pieteikties  vismaz 2 dienas iepriekš pa tālruni 29492284).

 

Ziemera pagastā

3. septembrī 11.00 Māriņkalna tautas namā leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Ceļojums”.

27. septembrī 16.00 Māriņkalna tautas namā starptautiskā dzejas festivāla “Dzeja dziedē” ietvaros tikšanās ar dzejnieci Regīnu Melzobu. Piedalās amatierkolektīvi no Alūksnes un Smiltenes novada.

30. septembrī 12.00 Māriņkalna tautas namā senioru pēcpusdiena.

Māriņkalna bibliotēkā izstādes “Mana Latvija – vēstures līkločos” – rakstniekam V. Kaijakam – 90, “Man neizdevās glezniecībā tā īsti izpatikt” – gleznotājai Dž. Skulmei – 95, “Nāc, lasi un kļūsti par ekspertu!” – Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020; pasākumi: “Ceļojums bērnu grāmatu pasaulē” (bibliotekārā stunda jaunāko klašu skolēniem), “Miķeļi – rudens saulgriežu laiks” (bibliotekārā stunda skolēniem).

 

Atgādinām, ka kultūras iestādēs norises notiek atbilstoši valstī attiecīgajā laikā noteiktajiem ierobežojumiem un sanitārajam protokolam.

*Lūdzu, sekojiet informācijai, vai gada plānotie pasākumi norisināsies.

Alūksnes kultūras centra pasākumu plāns

 

 

 

loading