Alūksnes Kultūras centra pasākumu plāns

Kultūras, atpūtas un sporta pasākumi Alūksnes novadā martā

Sporta pasākumi

3. – 4. martā 10.00, 10. martā 10.00, 17. martā 10.00, 24. martā 10.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas sporta zālē Alūksnes novada čempionāts basketbolā, 31. martā 15.00 fināla spēles.

Alūksnē

3. martā 17.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” dzimšanas dienas koncerts. Ieeja: bez maksas.
4. martā 17.00 Alūksnes Kultūras centrā GYPSY SWING ĢITĀRU VIRTUOZI. Ieeja: 7,00 un 10,00 EUR.
6. martā 10.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Kultūras centra bērnu un jauniešu vokālo ansambļu Pavasara sadziedāšanās koncerts. Ieeja: bez maksas.
8. martā 19.00 Alūksnes Kultūras centrā svētku vakars sievietēm “Visskaistākais zieds”. Alūksnes Kultūras centrs gaidīs Alūksnes dāmas ar lielākiem un mazākiem pārsteigumiem – būs muzikāli sveicieni, tikšanās un praktiskas nodarbības ar kosmētiķi Lāsmu Nāgeli un stilisti Antru Reismani. Ieeja: bez maksas.
10. martā 19.00 Alūksnes Kultūras centrā Roberto Meloni itāļu hitu koncertprogramma “La dolce vita”. Ieeja: 9,00; 10,00;12,00 un 15,00 EUR.
11. martā 16.00 Alūksnes Kultūras centrā Alūksnes Kultūras centra deju kopu “Jukums” un “Olysta” koncerts “Es mācēju danci vest”. Koncerta viesi no Gulbenes un Balviem: deju kolektīvi “Nebēda”, “Rika”, “Zelta rūsiņš”, “Balvu vilciņš”. Ieeja: bez maksas.
15. martā 18.30 Alūksnes Kultūras centrā filma visai ģimenei “Paradīze 89”. Ieeja: 2,50 EUR.
17. martā 18.00 Alūksnes Kultūras centrā Eduarda Rozenštrauha simtgades jubilejas koncerts “Bij’ vasara toreiz tik zaiga”. Ieeja:12,00 līdz 20,00 EUR.
25. martā 10.00 pie Mātes tēla Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts brīdis; ap 11.00 piemiņas brīdis Alūksnes Lielajos kapos, ap 12.00 koncerts Alūksnes novada vidusskolā.
31. martā 17.00 Alūksnes Kultūras centrā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas orķestra 65 gadu jubilejas koncerts “Krāsainā skaņu pasaule 65 gadu garumā”. Ieeja: bez maksas.

Alūksnes muzejā

Izstādes
Radio žurnālistes Ilonas Jahimovičas antīko spogulīšu izstāde “Spogulīt, spogulīt…”.
No 8. marta Latvijas Dabas muzeja izstāde “Brīnumi ziedos”.
J. Medmana privātā mēbeļu kolekcija izstādē “19. gs. muižkungu guļamistaba”.
Muižkungu guļamistaba, veidota no 19.–20. gs. eklektikas un bīdermeijera stila interjera mēbelēm.

Pastāvīgās ekspozīcijas
Alūksnes vēsturiskā un arheoloģiskā ekspozīcija „Laikmetu mielasts”.
Vienotā vēstures un arheoloģijas ekspozīcija, kur pie lielā mielasta galda satiekas laika periodi no aizvēstures līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.
“Asaru senkapi”.
Arheoloģijas ekspozīcija, kurā apskatāmi tādi unikāli priekšmeti kā divasmens zobens, zirgveida piekariņš un citas senlietas, kas iegūtas Alsviķu apkārtnē un ir raksturīgas seno latgaļu kultūrai 12.-13.gs.
„Leo Kokle. Mākslinieka istaba”.
Izcila, tautā populāra un mīlēta gleznotāja un portretista piemiņai veltīta ekspozīcija, kurā apskatāmi mākslinieka darbi un personīgās lietas.
„Totalitārā režīma cietušo piemiņas istaba”.
Ekspozīcija veidota represiju atcerei un atspoguļo Alūksnes novada iedzīvotāju likteņgaitas Sibīrijā un Tālajos Austrumos. Tajā apskatāmi dokumenti, priekšmeti, fotogrāfijas un atmiņu stāsti.
„Skulptūras un citi nesenās pagātnes liecinieki”.
Daudzveidīgu tēlniecības darbu ekspozīcija, kurā apskatāmi gan profesionālu tēlnieku, L. Līces un G. Grundbergas darbi, gan padomju gados neatzītu autoru darbi.

Pasākumi
6. martā 10.00 Kara muzeja Otrā pasaules kara vēstures nodaļas vadītāja Jāņa Tomaševska lekcija “Kurelieši – Trešā ceļa gājēji”.
22. martā 10.00 Skolēnu zinātniskie lasījumi „Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.

Alūksnes pilsētas bibliotēkā

Literatūras izstādes:

“Sievietes glezno: sievietes – mākslinieces” (01.-31.03. abonementā), “Pūpols ir vītola pērle…” – Lieldienas (01.–31.03. abonementā); “Esi laimīgs! 20. marts – Starptautiskā laimes diena” (01.-31.03. lasītavā); “Pavasara saulītē atnācis prieks!” (05.-19.03. bērnu literatūras nodaļā), “Lieldienu zaķis atnācis!” (20.–31.03. bērnu literatūras nodaļā).

Pasākumi, izstādes:

12.-31.03. Alūksnes Mākslas skolas pieaugušo gleznošanas studijas darbu izstāde (bērnu literatūras nodaļā);
01.03.–31.03. Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja ceļojošā izstāde “Kalendāri” (lasītavā);
19.03.–23.03. Digitālā nedēļa: virtuālais konkurss “Atrast pavasari” – treniņš informācijas meklēšanā;
14.03. plkst.14.30 Erudītu klubiņa nodarbība “Prāta sports” (bērnu literatūras nodaļā);
20.03. plkst.16.30 Nodarbība “Ēdiet veselīgi!” kopā ar PII “Sprīdītis” bērniem un vecākiem (bērnu literatūras nodaļā);
23.03. Digitālā nedēļa: informācijpratības stunda “Vai esi drošs, lietojot internetu?” (bērnu literatūras nodaļā);
28.03. plkst.14.00 Lieldienu radošā darbnīca “Oliņ, boliņ!” (bērnu literatūras nodaļā);
26.03. Jauno grāmatu diena, plkst. 12.00 jauno grāmatu apskats (abonementā).

 

Pagastos:

Alsviķu pagastā

3. martā 13.00 Strautiņos pie hokeja laukuma sportiski atraktīvās aktivitātes visai ģimenei. Ieeja: bez maksas.
7., 21., 28. martā 9.00 Alsviķu bibliotēkā senioru grupas “Par prieku sev un citiem” tikšanās.
14. martā 10.00 Alsviķu kultūras namā senioru kopas “Noskaņa” dalībnieku ikmēneša tikšanās.
17. martā 14.00 Alsviķu kultūras namā Madaras Dišleres sirsnīgās spēlfilmas “Paradīze 89” demonstrēšana visai ģimenei. Ieeja: 2 EUR.
23. martā 10.00 Alsviķu kultūras namā leļļu teātra “Tims” koncertprogramma bērniem “Notikumi virtuvē”. Ieeja: 1,50 EUR.
1. aprīlī 22.00 Alsviķu kultūras namā Lieldienu balle ar grupu “Blēži”. Līdzi var ņemt “groziņus”. Ieeja: 2,50 EUR.
Alsviķu bibliotēkā literatūras izstādes: “Ikvienam cilvēkam mūžs tādā gaismā mirdz, cik dāsnuma un saules glabā sirds” – dzejniecei Lūcijai Sāgamežai-Nāgelei – 90, rakstniekam Kārlim Ieviņam – 130, aktrisei Olgai Dreģei – 80; tematiskā izstāde “Domās izstaigāsim sāpju ceļus” – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena; “Digitālās nedēļas 2018” ietvaros drošība un pārliecība, kritiskā domāšana un mediju pratība, digitālās prasmes un mūžizglītība ikvienam interesentam katru dienu (19.-23.03.).
Strautiņu bibliotēkā literatūras izstādes: rakstniekam Kārlim Ieviņam – 130, aktrisei Olgai Dreģei – 80; tematiskās izstādes: „Sievietes skaistumam”, „Dzīvnieki cilvēku pasaulē”; “E – prasmju nedēļa” (19.-23.03.); “Elektroniskais katalogs un informācijas meklēšana internetā”; “Mācīties nekad nav par vēlu” – datorapmācības pieaugušajiem.

Annas pagastā

8. martā 11.00 Annas bibliotēkā tradicionālais Sieviešu dienas pasākums “Dzīvesprieku kā puķi izaudzēt!”.
9. martā Annas kultūras namā Sieviešu dienas koncerts un balle kopā ar grupu “Tranzīts”. Ieeja no 20.00, sākums 22.00. Ieeja 4,00 EUR, pēc 23.00 – 5,00 EUR. Galdiņu rezervācija, rakstot uz epastu: kn.anna@aluksne.lv.
17. martā 11.00 Annas kultūras namā radošā darbnīca “Sapņu ķērāji” pieaugušajiem un bērniem kopā ar Lidiju Steberi. Ieeja 2,00 EUR. Pieteikšanās rakstot sms uz 29148842.
23. martā 10.00 Ezeriņu kapos komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis.
Annas bibliotēkā izstādes: “Es aizeju domās pie tevis / Mana mīļotā bērnības puse”, novadniecei dzejniecei Modai Sedleniecei – 85; “Caur laiku varām”, dzejniecei Lūcijai Sāgamežai-Nāgelei – 90; novadniekam literatūrvēsturniekam Viesturam Vecgrāvim – 70.

Ilzenes pagastā

9. martā 19.00 SKIIM centrā “Dailes” atpūtas pasākums “Tās tavas skaistākās dienas ir, tie tavi labākie gadi…”. Ieeja: 2,00 EUR.
17. martā 10.00 SKIIM centrā “Dailes” Ilzenes kausa izcīņa florbolā. Sīkāka informācija pa tālruni 26394436.
25. martā 10.00 pie politiski represēto ilzeniešu piemiņas zīmes Ilzenē ziedu nolikšana un svecīšu aizdegšana.
1. aprīlī 13.00 SKIIM centrā “Dailes” Lieldienu zaķu skrējiens (obligāti jābūt zaķa ausīm). Pārsteiguma balvas “zaķīgākajiem” dalībniekiem.
1. aprīlī 22.00 SKIIM centrā “Dailes” atpūtas vakars ar grupu “Vilx”. Ieeja: 2,50 EUR.
Ilzenes bibliotēkā literatūras izstādes: “Gunāra Priedes dramaturģija” (G. Priedem – 90), Pētera Bankovska daiļrades ceļš” (P. Bankovskim – 45), “Kad blāzmoja melna nakts…” (veltīta 1949. gada 25. martā politiski represēto ilzeniešu likteņiem).

Jaunannas pagastā

7. martā 10.00 Jaunannas tautas namā senioru tikšanās. Viesi z/s „Pededzes” saimnieces Ligita un Oksana. Kopā dosimies garšvielu, tēju un medus piedzīvojumos.
8. martā 19.00 Jaunannas tautas namā pasākums Jaunannas dāmām “Viss dēļ jums, daiļās dāmas…”. Ielūgumus uz pasākumu var saņemt tautas namā līdz 6. martam.
18. martā 11.00 Jaunannas tautas namā “Bērnu rīts”.
22. martā 18.00 Jaunannas tautas namā “Rokdarbu darbnīca” savam priekam.
1. aprīlī 13.00 Jaunannas tautas namā muzikāla Lieldienu izrāde ar līdzdarbošanos “Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”.
1. aprīlī 19.00 Jaunannas tautas namā amatierteātra „Šūpoles” izrāde B. Juhņeviča „Pavasara neprāts”. Ieeja: EUR 1,50.
Jaunannas bibliotēkā izstādes: „Ūdens noslēpumi” – Pasaules ūdens dienai veltīta izstāde, „…ja es nebūtu no tās puses” – Kārlim Ģērmanim – 90.

Jaunalūksnes pagastā

No 5. marta līdz 31. martam Bejas novadpētniecības centrā ceļojošā izstāde ar darbiem no biedrības “Sarkaņu pagasta kultūrmantojums” projekta “Sarkaņu pagasta daba stāsta”. Foto: Inga Sudāre – Špune. Bejas NC apmeklējums 1,00 EUR.
17. martā 13.00 Kolberģa tautas namā Mazo vokālistu tautasdziesmu konkurss „Alūksnes novada skanīgākais putnēns – 2018”. Ieeja: bez maksas.
19. martā 13.30 Bejas novadpētniecības centra Seno amatu darbnīcā cikla “Labs amatnieks latviešos arvien ticis godāts un cienīts”’ 3. nodarbība – iepazīšanās ar podniecības amatu kopā Uģi Puzuli. Dalības maksa 1,00 EUR.
31. martā 13.00 Kolberģa tautas namā Lieldienu pasākums ģimenēm ar bērniem. Ieeja: bez maksas.
Bejas novadpētniecības centrā pastāvīgās ekspozīcijas: “Jaunalūksnes pagasta vēsture līdz 1945. gadam”, “Jaunalūksnes pagasts pēckara periodā (1945.-1988.)”, “Bejas skolas vēsture 19.-21.gs.”, digitālā ekspozīcija “Latvijas Brīvības cīņas Alūksnes pusē”, Alūksnes muzeja un biedrības “Kultūras un izglītības centrs „Stili”” veidotā izstāde „Gleznotājam Leo Koklem – 90”; Seno amatu darbnīcā tiek piedāvāta iespēja aust grīdas celiņus.
Bejas bibliotēkā literatūras izstādes: “Tautā mīlētai aktrisei Olgai Dreģei – 80”, “Dzejniekam, rakstniekam, gleznotājam, mūzikas instrumentu meistaram Kārlim Ieviņam (īst. v. Kārlis Viktors Paķulis) – 130”, “Kas ir laime? Katram tā ir sava…” / 20. marts – Starptautiskā Laimes diena, Grāmatu izstāde par putniem “Putni atnes pavasari”, “Ūdens – tā ir dzīvība” / 22. marts – Starptautiskā Ūdens diena, “Lieldieniņa gaiši nāca, sauli nesa azotē”, Bejas bibliotēkas lasītāju klubiņa pasākums “Gaidot Kristus augšāmcelšanās svētkus” (28.03.).
Jaunalūksnes bibliotēkā literatūras izstādes: “Spēka dziesminiece ar atmodas gēnu” – I. Akurātere (06.03.), “Sīki putni čivināja pavasari gaidīdami” (20.03.), “Digitālās nedēļas 2018” pasākumi (20.03.), “Cik daudz zaķēnu Kolberģī?” Lieldienu pasākums bērniem (27.03.), “Mans draugs dators” IT nodarbības sešgadniekiem, “Lasīt ir stilīgi” lasīšanas akcijas pasākumi.

Jaunlaicenes pagastā

11. martā 14.00 Ulda Sedlenieka Alūksnes Tautas teātra iestudējuma “Augstākais bauslis” izbraukuma apmeklējums Alūksnes Kultūras centrā. Pieteikšanās kopīgam bezmaksas transportam no Jaunlaicenes līdz 7. martam pa tālruni 29123994 vai Jaunlaicenes bibliotēkā.
16. martā 17.00 Jaunlaicenes tautas namā “Latvijai 100” ietvaros “Sarunas 10 x10”. Tēma “Nesenā pagātne”. Atskats 70-tajos un 80-tajos gados kolhozā “Nākotne”. Pasākuma viesi Rasma Muceniece, Arturs Dukulis. Ieeja: brīva.
17. martā 16.00 Jaunlaicenes tautas namā koncerts pavasarim “Labais izglābs pasauli”. Koncerta viesi Veclaicenes vīru vokālais ansamblis, Gaujienas vīru vokālais ansamblis, Smiltenes tehnikuma Alsviķu struktūrvienības jauniešu deju kolektīvs. Ieeja: 1,50 EUR.
31. martā 13.00 Jaunlaicenes tautas namā “Prāta spēle gudrajiem un atjautīgajiem”. Aicināti piedalīties bērni vecumā no 8 līdz 16 gadiem. Pieteikšanās līdz 26. martam pa tālruni 29123994.
1. aprīlī 12.00 Jaunlaicenes tautas namā Pavasara saulgrieži “Oliņ, boliņ”.
Jaunlaicenes muižas muzejā pamatekspozīcijas: “Jaunlaicenes muiža”, “Malēnieši Opekalna draudzē”; līdz 31. martam vēl apskatāma izstāde: “Baltā smilšu kalniņā”; Lieldienu piedāvājums: jauna programma “Lieldienu izdarības” ar olu krāsošanu, ticējumu minēšanu un dažādām ēverģēlībām – programma paredzēta skolēniem, darba kolektīviem, ģimeņu grupām u.c., nodarbība “Olas dārgumi” pirmsskolas un sākumskolas 1. klases bērniem – saruna par mājputniem, olu ripināšana, dārgumu meklēšana pēc norādījumiem. Citas muzeja piedāvātās nodarbības skatīt: www.draugiem.lv/jaun.muz./

Kalncempju pagastā

23. martā 10.00 pagasta pārvaldes administratīvās ēkas zālē Kalncempju pagasta iedzīvotāju sapulce, tikšanās ar pārvaldes vadītāju par paveikto 2017. gadā un plānoto 2018. gadā.
Kalncempju bibliotēkā literatūras izstāde: jubilāram – dramaturgam Gunāram Priedem – 90.
Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā Alūksnes Mākslas skolas jauno mākslinieku darbu izstāde (līdz 10.03.), ekskursijas, izglītojošās programmas, kāzu programma „Darbi lauku sētā” – atraktīva programma jaunlaulātajiem un kāzu viesiem ar līdzdarbošanos un kopā dziedāšanu.
1. aprīlī 11.00 Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā pasākums “Ottes Lieldienas” sadarbībā ar Kalncempju sabiedrisko centru. Ieeja: bez maksas.

Liepnas pagastā

7. martā 11.00 Liepnas tautas namā izteiksmīgas runas konkurss.
10. martā 19.00 Liepnas tautas namā amatierkolektīvu teātru saspēle “Par šo un to”. Pēc pasākuma balle.
23. martā 15.00 Liepnas tautas namā dokumentālā filma “Lidija”.
31. martā Liepnā nakts rogainings (orientēšanās). Reģistrācija no 19.00, dalības maksa 2,00 EUR no dalībnieka. Komandā 2-4 cilvēki, pieteikšanās līdz 27. martam, sīkāka informācija pa tālruni 29433409 vai e-pastu: liepnas.jauniesi@gmail.com.
1. aprīlī 11.00 pie Liepnas tautas nama Lieldienu izdarības – lunkošana, rotaļas, orientēšanās bērniem.
Liepnas bibliotēkā literatūras izstādes “Pastāvēt starp iegūt un zaudēt”/ Olgai Dreģei – 80 (1.-29.03.), „Pavasara saulgrieži – Lieldienas” (26.03.-3.04.); E-prasmju nedēļa (26.-29.03.); radošā darbnīca “Gatavojam Lieldienu dekoru” (27.03.).

Malienas pagastā

17. martā 19.30 Malienas tautas namā deju kolektīvu sadancis “Ceļā uz deju svētkiem!”. Sadancos deju kolektīvi no Malienas, Bejas, Jaunannas un Alūksnes. Ieeja: 1,50 EUR.
17. martā 22.00 Malienas tautas namā balle ar brāļiem Puncuļiem. Ieeja: 3,00 EUR. Iespējams rezervēt galdiņu.
23. martā 12.00 Malienas tautas namā leļļu teātra “Tims” muzikāla izrāde “Notikumi virtuvē”. Ieeja: 2,00 EUR.
29. martā 10.00 Malienas tautas namā Lieldienu jampadracis visai ģimenei ar līdzdarbošanos “Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”. Ieeja: bez maksas.
31. martā 20.00 Malienas tautas namā Malienas amatierteātra pirmizrāde M. Horna “Brangais ķēriens”. Ieeja: 1,50 EUR.
Malienas bibliotēkā literatūras izstādes: “Caur laiku varām” (L. Sāgamežai – Nāgelei – 90), dramaturgam Gunāram Priedem – 90, leģendārajai aktrisei Olgai Dreģei – 80, “Sāpes Tēva pagalmā” (Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena), “Digitālā nedēļa 2018” pasākumi.

Mālupes pagastā

10. martā 11.00 Mālupes Saieta namā radošā darbnīca „Mans sapņu ķērājs”.
16. martā 18.00 Mālupes Saieta namā koncerts.
23. martā 12.30 Mālupes Saieta namā Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts pasākums „Šķirts no dzimtenes un mājām”. Pasākuma laikā būs iespēja noskatīties videomateriālu par 13.10.2017. Mālupes pagastā nacionālajiem partizāniem veltītā piemiņas akmens atklāšanu.
28. martā 16.00 Mālupes Saieta namā radošā nodarbība „Lieldienu dekori tamborējumos”.
1. aprīlī 15.00 Mālupes Saieta namā Lieldienu pasākums visai ģimenei – radošās darbnīcas, olu kaujas, šūpošanās, 16.00 muzikāla Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdarbošanos „Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”.
Mālupes bibliotēkā tematiskās izstādes: „Cik vienkārši ir pateikt, cik grūti – izdarīt” (aktrisei Olgai Dreģei – 80), Sieviešu dienai veltīta izstāde „Ai, sieviete, tu visu, visu vari”, dokumentāla izstāde par Komunistiskajā genocīdā cietušajiem „Pusvārdā palika vārds, puspantā palika dziesma”; literatūras un krāsoto olu izstāde „Meklējot Lieldienu zaķa pēdas”, „Sāls – labklājības simbols” – Ļ. Pilskalnes kolekcionēto sālstrauku izstāde.

Mārkalnes pagastā

14. martā 11.00 Mārkalnes Sabiedrības centrā radošās darbnīcas.
21. martā Mārkalnes pagasta bibliotēkā Drošības jautājumi internetā – lekcija bērniem un jauniešiem.
22. martā Mārkalnes pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana un godināšana.
1. aprīlī 16.00 Mārkalnē „Saule danci ritināja Lielās dienas rītiņā” – Lieldienu aktivitātes pie pagasta šūpolēm.
1. aprīlī 18.00 Mārkalnes tautas namā Muzikālā Lieldienu izrāde bērniem ar līdzdarbošanos „Otiņas un Krāsiņas Lielā diena”.
1. aprīlī 22.00 Mārkalnes tautas namā atpūtas vakars ar Andri no Litenes.
Mārkalnes pagasta bibliotēkā jaunākās literatūras izstāde „Pārsteigumi no jaunākajiem grāmatplauktiem”, literatūras izstāde „Viss sievietes skaistumam” (01.-9.03.), “Marta vēju nemierīgā klaidā” dzejniecei – novadniecei Lūcijai Sāgamežai-Nāgelei – 90”; akcija „Dāvini grāmatu ar ierakstu Mārkalnes pagasta grāmatu plauktam – Latvijai 100!”.

Pededzes pagastā

8. martā 12.00 Pededzes tautas namā Sieviešu dienas sarīkojums “Ak, es…!”.
25. martā Pededzes tautas namā Represēto dienai veltīts pasākums.
29. martā 10.00 Pededzes tautas namā “Iekrāsosim Lieldienas”. Rokdarbu pamatu apgūšana “Darbnīca dvēselei”.
Pededzes bibliotēkā “Digitālās nedēļas 2018” ietvaros pasākumi: “Dzīve ir vieglāka, nekā jums šķiet” (iepazīstināt bibliotēkas lietotājus ar bibliotēkas e-kataloga iespējām, elektroniski meklējot un pasūtot interesējošo literatūru), interesentiem iespēja iegūt vai papildināt datora un interneta lietošanas prasmes – informācijas meklēšana internetā, pēc vajadzības palīdzēt deklarēt dzīvesvietu, nodod elektrības radījumus, apmaksāt rēķinus, e-pasta izveide un lietošana, ka arī citas konsultācijas darbā ar datoru; skolēniem – diskusija par drošību internetā, iespēja meklēt un skatīties filmas un multfilmas, meklēt un spēlēt drošās spēles) (19.-23.03.); literatūras izstāde “No vienas zemes mēs, no vienas tautas” (Aspazijai – 153) (16.03. 10.00); Jauno grāmatu apskats “Cilvēks visvairāk gaišajos brīžos savu dzīves gājumu vērtē un lēš” (21.03. 13.00), represēto dienai veltīta izstāde “Katra diena ir bijusi laba, kaut vai skarba, ar sāpēm klāt” veltīta represēto dienai (23.03. 10.00).

Veclaicenes pagastā

9. martā 19.00 Veclaicenes tautas namā filma „Nameja gredzens”. Spēlfilma ir leģenda par 13. gadsimtu, kad bagātās un varenās baltu pagānu zemes kļūst par iekārojamu mērķi Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas nevienam. Pāvesta bastards Maksis ir gatavs iesaistīties cīņā par iespēju valdīt Zemgalē. Nodevīgi tiek noindēts valdnieks Viesturs. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Ieeja 2,00 EUR.
11. martā Veclaicenes bibliotēkā literatūras izstāde „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus” – Elisu kalns un tā apkārtnes 9 kalni.
17. martā 11.00 Veclaicenes klubiņā Rokdarbu darbnīca „Izšūšana ar kristāliem”. Būs iespēja apskatīt gleznas un to tapšanas procesu.
31. martā 13.00 Veclaicenes tautas namā pensionāru pasākums „Lieldienu lustes”. Līdzi ņemiet „groziņu” un krāsotas Lieldienu olas.
Martā, aprīlī Veclaicenes vēstures krātuvē Agijas Pauģes zīmējumu izstāde “Ar vieglu roku”.

Zeltiņu pagastā

4. martā 14.00 Zeltiņu tautas namā stila konsultante Antra Reismane aicina uz dzīvespriecīgu nodarbību “Pavasaris drēbju skapī”. Siesim košus lakatus un šalles dažādos veidos. Papildināsim apnikušus tērpus ar stilīgiem aksesuāriem. Runāsim par 2018. gada pavasara modi. Kopā atradīsim atbildes uz sievišķīgiem jautājumiem par svārku garumu, labāko dekoltē formu un piemērotāko kaklarotu garumu tieši Jums. Jūs jau sen gribējāt noskaidrot, kāda atšķirība starp stilu un modi? Tiekamies Zeltiņos! Pieteikšanās un sīkāka informācija līdz 2. martam, zvanot pa tālruni 29492284.
8. martā 19.00 Zeltiņu tautas namā koncertprogramma “Saldāka par dzīvi”. Piedalās pazīstamais ģitārists dziesmu autors un izpildītājs Gregs (Grigorijs Gorodko) un burvīgas balss īpašnieks, jaunais talantīgais dziedātājs un komponists Lauris Neilands. Ieeja: 3,00 EUR, biļetes iepriekšpārdošanā no 26. februāra. Tālrunis informācijai 29492284.
18. martā 14.00 Zeltiņu tautas namā erudīcijas spēles “Zelta prāti” 3. kārta. Pieteikšanās līdz 14. martam, zvanot pa tālruņiem 26281188 (Sigita), 29492284 (Gunita).
28. martā 14.00 Zeltiņu vēstures krātuvē pasākums “Sarunas par teātra spēlēšanas dienām un nedienām Zeltiņos”.
1. aprīlī 13.00 Zeltiņu tautas namā ar humora uzvedumu “Ir dzīve – teātris” viesosies Trapenes amatierteātris “Kurvis”. Muzikālās pauzēs si bemol mažorā izklaidēs Edgara Liepiņa līdzinieks Josifs Petjukevičs. Ieeja: brīva.
Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstādes: “No rūgtā vērmeļu kausa”, “Gunāram Priedem – 90”, “Latviskā dzīvesziņa – Ģertrūdes un Benedikta diena”; garajos ziemas vakaros tapušo zeltiniešu darbu izstāde “Skaisto darinām pašu rokām” (06.- 24.03.).
Zeltiņu vēstures krātuvē pastāvīgās ekspozīcijas: „Nesenā pagātne”, „Novadnieku istaba”, „Mana skola Zeltiņos”, “Ziemeļu zvaigzne” (veltīta Edgaram Liepiņam); izstādes “Vēdera vai prieka pēc…”, “Desmit apļu gaismā”; no 28. marta “Poga Latvijas mētelī”, foto ekskursijas: “Gadsimtu vējos šūpojoties”, “Zeltiņi 2017”; ekskursijas uz padomju armijas raķešu bāzi Zeltiņos.

Ziemera pagastā

2. martā 18.00 Māriņkalna tautas namā pasākums “Pie tējas tases”.
10. martā 16.00 Māriņkalna tautas namā viesosies Dramaturgu teātris (Rīga) ar Hermaņa Paukša komēdiju “Samainītie”. Ieeja: 3,00 EUR.
11. martā 13.00 Ziemera pagasta Elisu kalnā pasākumu cikla “Latvija 100” pasākums „Kāpsim, dziedāsim, iepazīsim mūsu puses 100 kalnus”.
21. martā 13.00 Māriņkalna tautas namā leļļu teātra “Tims” koncertprogramma “Notikumi virtuvē”.
23. martā Ziemera pagasta represēto iedzīvotāju apciemošana un godināšana.
24. martā 12.00 Māriņkalna tautas namā Lieldienu pasākums „Lieldienu gaidās” Jaunlaicenes, Veclaicenes, Alsviķu, Jaunalūksnes, Mārkalnes un Ziemera pagastu senioriem. Lieldienu noskaņu radīs Alūksnes Kultūras centra dāmu deju kopa “Sidraba pavediens”, ar dziesmām priecēs Sindija Voropajeva un Nadīne Luika, par deju mūziku rūpēsies Andris Maks.
1. aprīlī 12.00 pie Māriņkalna tautas nama Lieldienu pasākums ģimenēm “Nāc, nāc Lieldieniņa”. Darbosimies radošās darbnīcās, piedalīsimies olu ripināšanā, virpināšanā un jestrās olu kaujās, baudīsim Lieldienu zupu. Īpaša balva visraibāk ģērbtajam. Līdzi jāņem krāsotas olas.
Māriņkalna bibliotēkā literatūras izstādes “Pāri visam ir mana profesija – būt aktrisei” (aktrisei O. Dreģei – 80), “Vai tu palīdzi putniem ziemā?”, “Lugas, kuru tematika nenoveco” (dramaturgam G. Priedem – 90; pasākumi: “Mūsu tautas likteņgaitas M. Zālītes 1. grāmatā ,,Pieci pirksti”, bibliotekārā stunda skolēniem “Mūsu 100 kalni, tos izzini un iepazīsti” (Elisu kalns un tā apkārtnes kalni, kopā ar Veclaicenes kultūras darbiniekiem), “Kā droši izmantot internetu un pasargāt savus digitālos datu” (bibliotekārā stunda e-prasmju nedēļā 19.-23.03.).

Lasīts reizes
loading