Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Piešķirti pašvaldības apbalvojumi

 Alūksnes novada domes 25. marta sēdē deputāti lēma par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums izglītībā”, “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”, “Pagodinājums kultūrā” un “Pagodinājums sportā” piešķiršanu.

 
Priecājamies par pašvaldības piešķirtajiem apbalvojumi arī tūrisma nozarē strādājošajiem!
 
Pagodinājums uzņēmējdarbībā:
  • Nominācijā “Par kvalitatīvu un ilgtspējīgu tūrisma produktu attīstīšanu, sekmējot Alūksnes novada popularizēšanu” piešķirts
  • Nominācijā “Par daudzpusīgu un ilgtspējīgu saimniecisko darbību lauksaimniecībā un labjūtes pakalpojumu nozarē” piešķirts
    Mudītei Blusiņai Mālkalnei, kas sniedz pirts procedūras, lutina ķermeni un garu “Pirtī pie Vaidavas”.
  • Nominācijā “Par noturīgu komercdarbību nozarē, veicinot vietējās ekonomikas attīstību un Alūksnes novada atpazīstamību” piešķirts
    zemnieku saimniecībai “Sprogas”.

Visus izglītības, uzņēmējdarbības, kultūras un sporta nozares pārstāvjus, kam piešķirts pašvaldības apbalvojums, skatīt šeit!

Sirsnīgi sveicam!
loading