Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

ZELTIŅU PAGASTĀ UZLABOTA UN PAPLAŠINĀTA TŪRISMA INFRASTRUKTŪRA

               Pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija.

Alūksnes novada Zeltiņu pagastā 2017.gadā tika uzsākta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekts iesniegts Alūksnes lauku partnerībā un guvis atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  vietējās attīstības stratēģijas rīcības R.2.1. Sabiedrībai nozīmīgu teritoriju veidošana un sakārtošana, ietvaros.

 Šī gada nogalē Zeltiņu sporta un atpūtas parkā pabeigta projekta “Investīcijas ilgtspējīga tūrisma attīstībai Zeltiņu pagastā” realizācija. Projekta kopējās izmaksas sastāda 37 518.06 EUR.

Sakarā ar to, ka šis ir brīvdabas objekts, un vasarās atpūsties brauc daudz interesentu, tajā skaitā ārzemju viesi, kuri parkā arī labprāt nakšņotu, bija jādomā par ērtākas un apmeklētājiem draudzīgākas vietas izveidi. Realizējot projektu, parkā tika uzbūvētas četras  stacionāras nojumes, piecas koka teltis, kas dod iespēju viesiem palikt pie mums ilgāku laiku un izmantot  pagastā un novadā esošās tūrisma un atpūtas iespējas. Ir uzstādīts āra displejs ar informāciju par Zeltiņu pagastu, lai viesi varētu iepazīties ar pagasta vēsturi un izplānot atpūtu Zeltiņu pagastā un Alūksnes novadā. Šo prezentāciju plānojam papildināt, ievietojot tajā aktuālo informāciju par visā novadā pieejamām atpūtas un tūrisma iespējām un pasākumiem. Lai radītu iespēju parka apmeklētājiem uzlabot savu fizisko formu, ir uzstādīti trīs āra trenažieri. Uz pašreizējā lodes grūšanas laukuma sektora ierīkots trīspusējs basketbola vairogs ar groziem, kuri uzstādīti dažādos augstumos ar mērķi, lai basketbola metienus grozā varētu izpildīt dažāda vecuma dalībnieki. Lai nodrošinātu parka darbību un nepieļautu vandālisma iespējas, uzstādītas video novērošanas kameras.

Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst disku golfs, tāpēc esam papildinājuši sportošanas iespējas, uzstādot četrus disku golfa grozus. Cietā seguma laukuma galos ir ierīkots nožogojums, lai tenisa spēles entuziastiem ir iespēja pilnvērtīgi spēlēt. Parka teritorijā dažādās vietās projekta ietvaros uzstādītas atkritumu urnas un velosipēdu statīvi.

Realizējot projektu, tiks piesaistītitūristi,  kam interesē aktīvās atpūtasiespējas, tie papildinās esošo apmeklētāju skaitu,  kas piedalās sporta vai kultūras pasākumos, nometnēs, kā arī atpūšas ģimeneslokā vai individuāli.  Realizējotprojektu, tiks atrisināts viens no projektu konkursa galvenajiem atbalstāmajiemvirzieniem un darbībām –  palielināsieslauku teritorijas vietas potenciāls un pievilcība, kā arī būs attīstīta rekreācijasteritorija, kas ir publiska un bez maksas pieejama ikvienam sporta un atpūtasparka apmeklētājam.   

loading