Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Dabas māju rezervācija

Ja vēlies ļauties atpūtai Veclaicenes dabas idillē un veikt Dabas mājas rezervāciju, šobrīd ir jāveic pāris sekojoši soļi, kas aizņems tikai dažas minūtes laika: 

1. solis

Izvēlieties sev piemērotāko un patīkamāko Dabas māju, un vēlamo dienu skaitu! (maksa par vienu diennakti 50,00 EUR, par 7 diennaktīm 299,98 EUR)

2. solis

Noskaidrojiet, vai uz noteikto laiku ir iespēja veikt konkrētās Dabas mājas rezervāciju Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, tic@aluksne.lv, tālr. 25442335, 29130280.

3. solis

Veiciet maksājumu par plānoto laika periodu uz sekojošiem bankas rekvizītiem, maksājuma mērķī norādot pieteicēja vārdu uzvārdu, nosaucot konkrēto Dabas māju un rezervācijas laiku (piemēram, Jānis Bērziņš, pers.kods. xxxxxx-xxxxx, Vaidavas Dabas māja, 10.06.2019.)

Norēķinu rekvizīti:

Alūksnes novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000018622
PVN reģ. Nr. LV 90000018622
AS „SEB banka” Alūksnes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

4. solis

Maksājuma uzvedumu nosūtiet uz tic@aluksne.lv   

Dienu pirms ierašanās, par atslēgu saņemšanu un nodošanu jāsazinās pa tālruni +371 28381507.

Savukārt, jau drīzumā Dabas mājas varēs rezervēt elektroniski www.veclaicene.lv, ielādējot viedtālrunī mobilo aplikāciju “Veclaicene” vai apmeklējot pašapkalpošanās informācijas punktus un izmantojot e-info stendu: Kornetos, Veclaicenes pag., Apē un uz A2 šosejas 191,5 km.

loading