Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Dabas māju rezervācija

Ja vēlies ļauties atpūtai Veclaicenes dabas idillē un veikt Dabas mājas rezervāciju, šobrīd ir jāveic pāris sekojoši soļi, kas aizņems tikai dažas minūtes laika: 

1. solis

Izvēlieties sev piemērotāko un patīkamāko Dabas māju, un vēlamo dienu skaitu! (maksa par vienu diennakti 50,00 EUR, par 7 diennaktīm 299,98 EUR)

2. solis

Noskaidrojiet, vai uz noteikto laiku ir iespēja veikt konkrētās Dabas mājas rezervāciju Alūksnes Tūrisma informācijas centrā, tic@aluksne.lv, tālr. 25442335, 29130280.

3.solis.

Aicinām Jūs iepriekš iepazīties ar Dabas māju iekšējās kārtības un izmantošanas noteikumiem – ŠEIT.

4. solis

Veicot maksājumu, Jūs piekrītat Dabas māju iekšējās kārtības un izmantošanas noteikumiem!

Apmaksājiet nakšņošanu Dabas mājās par plānoto laika periodu uz sekojošiem bankas rekvizītiem, maksājuma mērķī norādot pieteicēja vārdu uzvārdu, nosaucot konkrēto Dabas māju un rezervācijas laiku (piemēram, Jānis Bērziņš, pers.kods. xxxxxx-xxxxx, Vaidavas Dabas māja, 10.06.2019.)!

Norēķinu rekvizīti:

Alūksnes novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000018622
PVN reģ. Nr. LV 90000018622
AS „SEB banka” Alūksnes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

5. solis

Maksājuma uzvedumu nosūtiet uz tic@aluksne.lv   

Savukārt, jau drīzumā Dabas mājas varēs rezervēt elektroniski www.veclaicene.lv, ielādējot viedtālrunī mobilo aplikāciju “Veclaicene” vai apmeklējot pašapkalpošanās informācijas punktus un izmantojot e-info stendu: Kornetos, Veclaicenes pag., Apē un uz A2 šosejas 191,5 km.

loading