Skip to content

 

Meist

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs ir pašvaldības izveidota iestāde, kura ir atbildīga par pilsētas un novada tūrisma tēla veidošanu, tūrisma produktu virzīšana tirgū, kā arī galamērķa zīmolvedību un pozicionējumu.

Mūsu darbības mērķis ir veidot Alūksnes novadu kā atpazīstamu tūrisma galamērķi Latvijas un ārzemju ceļotāju vidū, kur tiek piedāvāti kvalitatīvi un daudzveidīgi tūrisma pakalpojumi rekreatīvajā, dabas, kultūras un aktīvajā tūrismā, vienlaicīgi rūpējoties ar dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspēju, kā arī savu tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu.

Alūksnes TIC vada oficiālo Alūksnes novada tūrisma vietni www.visitaluksne.lv. Aktīvi piedalās dažādās sadarbībās un projektos, kuri veicina Alūksnes un Alūksnes novada attīstību kā pievilcīgu tūrisma galamērķim Alūksnes TIC struktūras ir Alūksnes Bānīša stacija un Alūksnes skatu tornis, kuri ir iecienīti apskates objekti ar tūrisma informācijas pieejamību.

Skip to content