Skip to content

Availability notice

Alūksnes novada pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz: www.visitaluksne.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Šajā tīmekļvietnē Jums ir iespējams:

  • Pārvietoties, izmantojot tikai tastatūru;
  • Tuvināt saturu;
  • Mainīt kontrastu;
  • Lielākajā daļā tīmekļvietnes izmantot ekrānlasītājus;
  • Lasīt saturu vieglajā valodā.

Vairāk informācijas par piekļūstamību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās: https://pieklustamiba.varam.gov.lv/

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Daļai no attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt pilnvērtīgai infomācijai.  
  • Audio saturam nav pievienoti apraksti

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.12.2021. Izvērtēšanu veica Jurijs Drozdovs, Alūksnes novada pašvaldības datorgrafiķis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments (eDOC) 

Piekļūstamības alternatīvas

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: tic@aluksne.lv

Zvaniet: +371 25779965

Adrese: Pils iela 25A, Alūksne, LV-4301

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 30.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Iveta VEĻĶERE, Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītāja.

Skip to content